0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی وچیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تجربه‌های گذشته را به خاطر نمی‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی می‌رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته‌ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدم‌های بزرگ شرایط را خلق می‌کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوردن لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که خوبی دیگران را بی‌ارزش یا از روی توقع می‌دانند، خوبی نکن و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با آدم‌های عاقل و موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی بود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت بیاموز هرکسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه‌ای می رسی که زندگیت را روشن می‌کند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می‌شوند، نبینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق کار ابلهان است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می‌گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی از بی‌خردی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو. 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی وچیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تجربه‌های گذشته را به خاطر نمی‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی می‌رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته‌ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدم‌های بزرگ شرایط را خلق می‌کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوردن لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که خوبی دیگران را بی‌ارزش یا از روی توقع می‌دانند، خوبی نکن و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با آدم‌های عاقل و موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی بود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت بیاموز هرکسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه‌ای می رسی که زندگیت را روشن می‌کند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می‌شوند، نبینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق کار ابلهان است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می‌گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی از بی‌خردی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو. 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران