0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لابروير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضعِ بي جا آخرين حد تكبر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين جهان، هر طبع نازك به دست كسي كه فاقد آن است تباه مي گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد؛ يا از هوش خود و يا از ناداني ديگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشش در زياد دادن نيست، در به موقع دادن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستاني نتوانند گناهان كوچك يكديگر را ببخشند، نخواهد توانست دوستي خود را به جايي برسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان بي‌ابر مانند درياي بي‌آب و جنگل بي‌درخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهيدست از برخي نعمت هاي دنيا، ولي خسيس، از همه ي نعمت هاي دنيا بي بهره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ يك بار مي آيد، ولي ترس از فرا رسيدن آن در طول عمر، آدمي را زجر مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق، خود را به وسيله درد تنهايي و جدايي آشكار مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي كه آهسته و پيوسته قدم بر مي دارد، هيچ راهي دور نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگان قلبهاي پاك هيچ گاه راحتي و خوشي را به خود نخواهند ديد. زيرا خوشي و راحتي خود را فداي پيشرفت و ترقي ديگران كرده اند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لابروير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضعِ بي جا آخرين حد تكبر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين جهان، هر طبع نازك به دست كسي كه فاقد آن است تباه مي گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد؛ يا از هوش خود و يا از ناداني ديگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشش در زياد دادن نيست، در به موقع دادن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستاني نتوانند گناهان كوچك يكديگر را ببخشند، نخواهد توانست دوستي خود را به جايي برسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان بي‌ابر مانند درياي بي‌آب و جنگل بي‌درخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهيدست از برخي نعمت هاي دنيا، ولي خسيس، از همه ي نعمت هاي دنيا بي بهره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ يك بار مي آيد، ولي ترس از فرا رسيدن آن در طول عمر، آدمي را زجر مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق، خود را به وسيله درد تنهايي و جدايي آشكار مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي كه آهسته و پيوسته قدم بر مي دارد، هيچ راهي دور نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگان قلبهاي پاك هيچ گاه راحتي و خوشي را به خود نخواهند ديد. زيرا خوشي و راحتي خود را فداي پيشرفت و ترقي ديگران كرده اند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران