0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لابروير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است. لابرویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد ؛ یا از هوش خود و یا از نادانی دیگران . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بیجا آخرین حد تکبر است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بی جا آخرین حد تکبر است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیله درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یعنی این دل آنقدر کوچک شده که جای هیچ حس تازه ای به جز تو را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای تهران شده ام، باران زده ای که همچنان آلودست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل  این کلمه بی نقطه گاهی برایت تنگ میشود در حد ی نقطه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـهـمـیـده ام کـه.... نـفـرت.... مـثـل دیـگـر احـسـاسـات قـیـمـت دارد.... مـثـل عـشـق.... تـنـفـر را هـم.... نـبـایـد خـرج کـسـی کـرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـــــا غروبـــــــــــ سنگ تمام میگذارد برای دل تنگـــــــی هایــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي كه آهسته و پيوسته راه مي رود، هيچ راهي دور نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصيل بودن سعادت است، اما خوب است رفتار ما به گونه اي باشد كه نياز به پرسش از اصل ما نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تراژدي است براي آن كس كه احساس مي كند و كمدي است براي آن كه مي انديشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي با دوستان به سر مي بريم ديگر آرزويي نداريم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لابروير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است. لابرویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد ؛ یا از هوش خود و یا از نادانی دیگران . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بیجا آخرین حد تکبر است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بی جا آخرین حد تکبر است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیله درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یعنی این دل آنقدر کوچک شده که جای هیچ حس تازه ای به جز تو را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای تهران شده ام، باران زده ای که همچنان آلودست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل  این کلمه بی نقطه گاهی برایت تنگ میشود در حد ی نقطه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـهـمـیـده ام کـه.... نـفـرت.... مـثـل دیـگـر احـسـاسـات قـیـمـت دارد.... مـثـل عـشـق.... تـنـفـر را هـم.... نـبـایـد خـرج کـسـی کـرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـــــا غروبـــــــــــ سنگ تمام میگذارد برای دل تنگـــــــی هایــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي كه آهسته و پيوسته راه مي رود، هيچ راهي دور نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصيل بودن سعادت است، اما خوب است رفتار ما به گونه اي باشد كه نياز به پرسش از اصل ما نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تراژدي است براي آن كس كه احساس مي كند و كمدي است براي آن كه مي انديشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي با دوستان به سر مي بريم ديگر آرزويي نداريم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران