0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لئوناردو داوینچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها هرچه حساس‌تر باشند، رنج بیشتری می‌كشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید خشم و بدخواهی شما سبب نابودی زندگی شود؛ زیرا كسی كه به زندگی ارج ننهد، خود، شایسته‌ی آن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والا‌ترین لذت بر این پایه است: لذت درك و شناخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب اندوه است كه اشخاص در حد میانه نیز به حواس خود توجه نمی‌كنند. نگاه می‌كنند، ولی نمی‌بینند، گوش می‌دهند، ولی نمی‌شنوند، لمس می‌كنند، ولی احساس نمی‌كنند، غذا می‌خورند، ولی مزه ی آن را حس نمی‌كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرها می‌توانند انسانها را مانند پرندگان به پرواز درآورند و به سوی بهشت ببرند. این از ادبیاتی‌ است كه با قلم‌پرهایشان نوشته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشت آدمهای خوب، گرایش به دانستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان‌گونه كه روز خوب، خواب خوش در پی دارد، زندگی هم اگر به ‌خوبی سپری شود، مرگی آمرزیده در پی خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست همان گونه كه اگر آهن را بكار نگیریم، زنگ می‌زند، همان‌ گونه كه آب راكد می‌گندد و یا به هنگام سرما یخ می‌بندد، اگر از آگاهی و مغز خود بهره نگیریم، آن را از دست می‌دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سرشار در صورتی به وجود می‌آید كه از آنچه دوست دارید،آگاهی فراوان داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌توان در هر زمینه‌ای كسب دانش كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از سودمند بودن دست نمی‌كشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثابت ماندن در یك‌جا سبب از دست رفتن قوه‌ی ادراك شما می‌شود. اندكی فراتر بروید تا چیزهای دیگری را نیز ببینید كه در آنها نبود سامان و تناسب، قابل مشاهده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را نقاشی می‌كنید باید بشناسید و از آن، آگاهی كافی داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیوسته و بدون درنگ كار كنید، توان داوری خود را از دست می‌دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سخنگوی جهان طبیعت، آزمایش است، پس باید همیشه به تجربه پرداخت و هركار را به هزار شكل آزمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش باید نهانخانه داشته باشد؛ زیرا هنگامی كه در نهانخانه با خود هستید، خودتان هستید و هنگامی كه همراه با شخص دیگری هستید، نیمی از خودتان می‌باشید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لئوناردو داوینچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها هرچه حساس‌تر باشند، رنج بیشتری می‌كشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید خشم و بدخواهی شما سبب نابودی زندگی شود؛ زیرا كسی كه به زندگی ارج ننهد، خود، شایسته‌ی آن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والا‌ترین لذت بر این پایه است: لذت درك و شناخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب اندوه است كه اشخاص در حد میانه نیز به حواس خود توجه نمی‌كنند. نگاه می‌كنند، ولی نمی‌بینند، گوش می‌دهند، ولی نمی‌شنوند، لمس می‌كنند، ولی احساس نمی‌كنند، غذا می‌خورند، ولی مزه ی آن را حس نمی‌كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرها می‌توانند انسانها را مانند پرندگان به پرواز درآورند و به سوی بهشت ببرند. این از ادبیاتی‌ است كه با قلم‌پرهایشان نوشته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشت آدمهای خوب، گرایش به دانستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان‌گونه كه روز خوب، خواب خوش در پی دارد، زندگی هم اگر به ‌خوبی سپری شود، مرگی آمرزیده در پی خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست همان گونه كه اگر آهن را بكار نگیریم، زنگ می‌زند، همان‌ گونه كه آب راكد می‌گندد و یا به هنگام سرما یخ می‌بندد، اگر از آگاهی و مغز خود بهره نگیریم، آن را از دست می‌دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سرشار در صورتی به وجود می‌آید كه از آنچه دوست دارید،آگاهی فراوان داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌توان در هر زمینه‌ای كسب دانش كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از سودمند بودن دست نمی‌كشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثابت ماندن در یك‌جا سبب از دست رفتن قوه‌ی ادراك شما می‌شود. اندكی فراتر بروید تا چیزهای دیگری را نیز ببینید كه در آنها نبود سامان و تناسب، قابل مشاهده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را نقاشی می‌كنید باید بشناسید و از آن، آگاهی كافی داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیوسته و بدون درنگ كار كنید، توان داوری خود را از دست می‌دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سخنگوی جهان طبیعت، آزمایش است، پس باید همیشه به تجربه پرداخت و هركار را به هزار شكل آزمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش باید نهانخانه داشته باشد؛ زیرا هنگامی كه در نهانخانه با خود هستید، خودتان هستید و هنگامی كه همراه با شخص دیگری هستید، نیمی از خودتان می‌باشید.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران