0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لئوناردو داوینچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانمندي و قدرتِ هنر از محدوديت زاده مي شود و در آزادي مي ميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پيوسته و بدون درنگ كار كنيد، توان داوري خود را از دست مي‌دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را نقاشي مي‌كنيد بايد بشناسيد و از آن، آگاهي كافي داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش بايد نهانخانه داشته باشد؛ زيرا هنگامي كه در نهانخانه با خود هستيد، خودتان هستيد و هنگامي كه همراه با شخص ديگري هستيد، نيمي از خودتان مي‌باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سخنگوي جهان طبيعت، آزمايش است، پس بايد هميشه به تجربه پرداخت و هركار را به هزار شكل آزمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از سودمند بودن دست نمي‌كشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثابت ماندن در يك‌جا سبب از دست رفتن قوه‌ي ادراك شما مي‌شود. اندكي فراتر برويد تا چيزهاي ديگري را نيز ببينيد كه در آنها نبود سامان و تناسب، قابل مشاهده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست همان گونه كه اگر آهن را بكار نگيريم، زنگ مي‌زند، همان‌ گونه كه آب راكد مي‌گندد و يا به هنگام سرما يخ مي‌بندد، اگر از آگاهي و مغز خود بهره نگيريم، آن را از دست مي‌دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌توان در هر زمينه‌اي كسب دانش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشت آدمهاي خوب، گرايش به دانستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هميشگي و پي در پي سبب مي‌شود كه نيروي سنجش و ارزيابي خود را از دست بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به نسبت ظرفیتی كه برای كسب تجربه دارند عاقل به شمار می روند. كسانی خوشبخت هستند كه از تجربه ی دیگران استفاده می كنند و تجربه ی دیگران را دوباره تجربه نمی كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانمندی و قدرتِ هنر از محدودیت زاده می شود و در آزادی می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازدارنده‌ها و دشواریها، كمر مرا خم نمی‌كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواری ها نمی توانند مرا شكست دهند. هر مشكلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه‌ها به سوی امید می‌چرخند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لئوناردو داوینچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانمندي و قدرتِ هنر از محدوديت زاده مي شود و در آزادي مي ميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پيوسته و بدون درنگ كار كنيد، توان داوري خود را از دست مي‌دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را نقاشي مي‌كنيد بايد بشناسيد و از آن، آگاهي كافي داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش بايد نهانخانه داشته باشد؛ زيرا هنگامي كه در نهانخانه با خود هستيد، خودتان هستيد و هنگامي كه همراه با شخص ديگري هستيد، نيمي از خودتان مي‌باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سخنگوي جهان طبيعت، آزمايش است، پس بايد هميشه به تجربه پرداخت و هركار را به هزار شكل آزمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از سودمند بودن دست نمي‌كشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثابت ماندن در يك‌جا سبب از دست رفتن قوه‌ي ادراك شما مي‌شود. اندكي فراتر برويد تا چيزهاي ديگري را نيز ببينيد كه در آنها نبود سامان و تناسب، قابل مشاهده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست همان گونه كه اگر آهن را بكار نگيريم، زنگ مي‌زند، همان‌ گونه كه آب راكد مي‌گندد و يا به هنگام سرما يخ مي‌بندد، اگر از آگاهي و مغز خود بهره نگيريم، آن را از دست مي‌دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌توان در هر زمينه‌اي كسب دانش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشت آدمهاي خوب، گرايش به دانستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هميشگي و پي در پي سبب مي‌شود كه نيروي سنجش و ارزيابي خود را از دست بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به نسبت ظرفیتی كه برای كسب تجربه دارند عاقل به شمار می روند. كسانی خوشبخت هستند كه از تجربه ی دیگران استفاده می كنند و تجربه ی دیگران را دوباره تجربه نمی كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانمندی و قدرتِ هنر از محدودیت زاده می شود و در آزادی می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازدارنده‌ها و دشواریها، كمر مرا خم نمی‌كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواری ها نمی توانند مرا شكست دهند. هر مشكلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه‌ها به سوی امید می‌چرخند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران