0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لئوناردو داوینچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کردن شرط نیست ، شرط ، تحقق آرزو ست. داوینچی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والا‌ترین لذت بر این پایه است: لذت درک و شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب اندوه است که اشخاص در حد میانه نیز به حواس خود توجه نمی‌کنند. نگاه می‌کنند، ولی نمی‌بینند، گوش می‌دهند، ولی نمی‌شنوند، لمس می‌کنند، ولی احساس نمی‌کنند، غذا می‌خورند، ولی مزه ی آن را حس نمی‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازدارنده‌ها و دشواریها، کمر مرا خم نمی‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه‌ها به سوی امید می‌چرخند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانمندی و قدرتِ هنر از محدودیت زاده می شود و در آزادی می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به نسبت ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقل به شمار می روند. کسانی خوشبخت هستند که از تجربه ی دیگران استفاده می کنند و تجربه ی دیگران را دوباره تجربه نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان‌گونه كه روز خوب، خواب خوش در پي دارد، زندگي هم اگر به ‌خوبي سپري شود، مرگي آمرزيده در پي خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد خشم و بدخواهي شما سبب نابودي زندگي شود؛ زيرا كسي كه به زندگي ارج ننهد، خود، شايسته‌ي آن نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرها مي‌توانند انسانها را مانند پرندگان به پرواز درآورند و به سوي بهشت ببرند. اين از ادبياتي‌ است كه با قلم‌پرهايشان نوشته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والا‌ترين لذت بر اين پايه است: "لذت درك و شناخت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه‌ها به سوي اميد مي‌چرخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها هرچه حساس‌تر باشند، رنج بيشتري مي‌كشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو كردن شرط نيست، شرط تحقق آرزو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري ها نمي توانند مرا شكست دهند. هر مشكلي در برابر اراده ي بي چون و چراي من تسليم مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به نسبت ظرفيتي كه براي كسب تجربه دارند عاقل به شمار مي روند. كساني خوشبخت هستند كه از تجربه ي ديگران استفاده مي كنند و تجربه ي ديگران را دوباره تجربه نمي كنند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لئوناردو داوینچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کردن شرط نیست ، شرط ، تحقق آرزو ست. داوینچی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والا‌ترین لذت بر این پایه است: لذت درک و شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب اندوه است که اشخاص در حد میانه نیز به حواس خود توجه نمی‌کنند. نگاه می‌کنند، ولی نمی‌بینند، گوش می‌دهند، ولی نمی‌شنوند، لمس می‌کنند، ولی احساس نمی‌کنند، غذا می‌خورند، ولی مزه ی آن را حس نمی‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازدارنده‌ها و دشواریها، کمر مرا خم نمی‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه‌ها به سوی امید می‌چرخند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانمندی و قدرتِ هنر از محدودیت زاده می شود و در آزادی می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به نسبت ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقل به شمار می روند. کسانی خوشبخت هستند که از تجربه ی دیگران استفاده می کنند و تجربه ی دیگران را دوباره تجربه نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان‌گونه كه روز خوب، خواب خوش در پي دارد، زندگي هم اگر به ‌خوبي سپري شود، مرگي آمرزيده در پي خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد خشم و بدخواهي شما سبب نابودي زندگي شود؛ زيرا كسي كه به زندگي ارج ننهد، خود، شايسته‌ي آن نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرها مي‌توانند انسانها را مانند پرندگان به پرواز درآورند و به سوي بهشت ببرند. اين از ادبياتي‌ است كه با قلم‌پرهايشان نوشته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والا‌ترين لذت بر اين پايه است: "لذت درك و شناخت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه‌ها به سوي اميد مي‌چرخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها هرچه حساس‌تر باشند، رنج بيشتري مي‌كشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو كردن شرط نيست، شرط تحقق آرزو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري ها نمي توانند مرا شكست دهند. هر مشكلي در برابر اراده ي بي چون و چراي من تسليم مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به نسبت ظرفيتي كه براي كسب تجربه دارند عاقل به شمار مي روند. كساني خوشبخت هستند كه از تجربه ي ديگران استفاده مي كنند و تجربه ي ديگران را دوباره تجربه نمي كنند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران