0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود ، خشمناک نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود ، خشمناک نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران