0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفی افراد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. گراهام بل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده. علی اکبر دهخدا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زمانی می توانید چیزی را که ریشه های عمیق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببینید که آن چیز در کار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد . جی.هیلیس میلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است . جان استیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی خردمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جایی که ایستاده اید را نمی پسندید، عوضش کنید شما درخت نیستید!!(پاسکال)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند . . . (آندره ژید)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند برای رسیدن به هدف ممکن است حتی دشمن خود را بر شانه‌هایش سوار کند . . . (پنچا تنترا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصتهای زیادی است که صرف اندیشیدن درباره خوشبختی و بدبختی می گردد . . . (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ما هستیم که سرعت گذر زمان را تعیین می کنیم . . . (پائولو کوئیلو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیروزی یک راه آسان وجود دارد : هیچ فرصتی را برای کار کردن از دست ندهید و اگر وقت شما کم است ، وقت اختراع کنید . . . (توماس ادیسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از ما در تلاش برای زندگی بهتر، زندگی را از ��اد می بریم . . . (مارگارت فولر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید . . . (جورج واشنگتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید . . . (جورج واشنگتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم که ، آنچه هستم را مدیون انسان های خوب زندگیم نیستم بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که «چگونه نبودن» را به من آموختند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفی افراد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. گراهام بل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده. علی اکبر دهخدا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زمانی می توانید چیزی را که ریشه های عمیق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببینید که آن چیز در کار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد . جی.هیلیس میلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است . جان استیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی خردمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جایی که ایستاده اید را نمی پسندید، عوضش کنید شما درخت نیستید!!(پاسکال)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند . . . (آندره ژید)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند برای رسیدن به هدف ممکن است حتی دشمن خود را بر شانه‌هایش سوار کند . . . (پنچا تنترا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصتهای زیادی است که صرف اندیشیدن درباره خوشبختی و بدبختی می گردد . . . (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ما هستیم که سرعت گذر زمان را تعیین می کنیم . . . (پائولو کوئیلو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیروزی یک راه آسان وجود دارد : هیچ فرصتی را برای کار کردن از دست ندهید و اگر وقت شما کم است ، وقت اختراع کنید . . . (توماس ادیسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از ما در تلاش برای زندگی بهتر، زندگی را از یاد می بریم . . . (مارگارت فولر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید . . . (جورج واشنگتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید . . . (جورج واشنگتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم که ، آنچه هستم را مدیون انسان های خوب زندگیم نیستم بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که «چگونه نبودن» را به من آموختند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران