0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مرحله انجام کار خیرتمایل به آن است . رولند هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیاکسانی موفق می شوند که به انتظار دیگران ننشینند و همه چیز را از حود بخواهند . شیلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانایی عالمان ایران را از جهان علم گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند . پور سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمى خواهم به واسطه محدودیت هایم، محدود شوم . باربارا استراسیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم . شاتو بریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. والترنیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر کلید فهم زندگی است. اسکار وایله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبین اظهار میدادر که ما در بهترین دنیای ممکنه به سر می بریم و بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد .برانچ کامل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشگاه تمام استعدادهای افراد ، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند . آنتوان چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. دیمقراطیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. اسپانیولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تا کنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید ، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است . ایبسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟. ویلیام تن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثبت باشیم گرایش به افراد مثبت گرایشات منفی باشد گرایش به افراد منفی و شرایط منفی خواهیم داشت چیری بهسوی خودتان جدب می کنید آگاهانه باشد چه ناخودآگاه . جان هگلین

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مرحله انجام کار خیرتمایل به آن است . رولند هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیاکسانی موفق می شوند که به انتظار دیگران ننشینند و همه چیز را از حود بخواهند . شیلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانایی عالمان ایران را از جهان علم گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند . پور سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمى خواهم به واسطه محدودیت هایم، محدود شوم . باربارا استراسیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم . شاتو بریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. والترنیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر کلید فهم زندگی است. اسکار وایله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبین اظهار میدادر که ما در بهترین دنیای ممکنه به سر می بریم و بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد .برانچ کامل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشگاه تمام استعدادهای افراد ، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند . آنتوان چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. دیمقراطیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. اسپانیولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تا کنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید ، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است . ایبسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟. ویلیام تن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثبت باشیم گرایش به افراد مثبت گرایشات منفی باشد گرایش به افراد منفی و شرایط منفی خواهیم داشت چیری بهسوی خودتان جدب می کنید آگاهانه باشد چه ناخودآگاه . جان هگلین

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران