0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال و مکنتی ندارم ، تنها سرمایه من روح شاد من است. هنری میلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یاد بگیرید که به مشکلات بخندید، همیشه چیزی برای خندیدن دارید. کارول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیوسته بگوئید اتفاقات بدی خواهد افتاد ، شانس پیشگو شدن را پیدا می کنید. سینکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیش از آنکه بتواند بگوید ، باید ببیند. تورو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مهمتر از گرفتاری های خود هستم. ژوزه فور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کورتر از آنانی که نمی خواهند ببینند. آنونیموس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانید به کجا می روید، چگونه توقع دارید به آن جا برسید؟ باسیل اس. والش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد. مارواکلینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی تنها در علم نیست ، بلکه در طریقه استفاده از آن است. اوگاریو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم. آنتوان چخوف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان کار صحیح انجام دهد تا کار را به روش صحیح انجام دهد. دراکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصد رقابت داری، باکسی رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد . لوئی آگاسیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام موفقیت هائی که نصیب بشر شده ، عموما"درسایه تحمل و بردباری بوده است کریستوفر مارلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت مثل پروانه ای است که روی برگهای گل بخواب رفته باشد به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند. آندره توریه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش،زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی منزل دارد. اپیکارموس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی». ادگارمون 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال و مکنتی ندارم ، تنها سرمایه من روح شاد من است. هنری میلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یاد بگیرید که به مشکلات بخندید، همیشه چیزی برای خندیدن دارید. کارول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیوسته بگوئید اتفاقات بدی خواهد افتاد ، شانس پیشگو شدن را پیدا می کنید. سینکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیش از آنکه بتواند بگوید ، باید ببیند. تورو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مهمتر از گرفتاری های خود هستم. ژوزه فور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کورتر از آنانی که نمی خواهند ببینند. آنونیموس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانید به کجا می روید، چگونه توقع دارید به آن جا برسید؟ باسیل اس. والش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد. مارواکلینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی تنها در علم نیست ، بلکه در طریقه استفاده از آن است. اوگاریو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم. آنتوان چخوف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان کار صحیح انجام دهد تا کار را به روش صحیح انجام دهد. دراکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصد رقابت داری، باکسی رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد . لوئی آگاسیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام موفقیت هائی که نصیب بشر شده ، عموما"درسایه تحمل و بردباری بوده است کریستوفر مارلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت مثل پروانه ای است که روی برگهای گل بخواب رفته باشد به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند. آندره توریه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش،زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی منزل دارد. اپیکارموس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی». ادگارمون