0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. زنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی. ژرژ هربرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضایت وجدان تنها پس از انجام وظیفه است. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی حیات را درزیبائی و قدرت اراده باید جستجو کرد. ماکسیم گورکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که جوان نمی داند وپیر نمی تواند. محمد حجازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از حد لازم مهربان باش . جکسون بروان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیری که تنها به سود می اندیشد، مانند تنیس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است. ایچک آدیزس 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. زنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی. ژرژ هربرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضایت وجدان تنها پس از انجام وظیفه است. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی حیات را درزیبائی و قدرت اراده باید جستجو کرد. ماکسیم گورکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که جوان نمی داند وپیر نمی تواند. محمد حجازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از حد لازم مهربان باش . جکسون بروان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیری که تنها به سود می اندیشد، مانند تنیس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است. ایچک آدیزس 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران