0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد . لویی پاستور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بتی است که همه او را می پرستند ولی این بت معبد ندارد . روتشیند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی ترین اهرم ها، اراده است. اسمایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، بهترین روح جنگ با زندگی است. آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی . بوسکالیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است . باب هاپ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند . بایگون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد .ارنست دیمنه 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند . سوفوکل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد . لویی پاستور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بتی است که همه او را می پرستند ولی این بت معبد ندارد . روتشیند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی ترین اهرم ها، اراده است. اسمایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، بهترین روح جنگ با زندگی است. آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی . بوسکالیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است . باب هاپ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند . بایگون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد .ارنست دیمنه 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران