0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا انتظار ندارد کارهای او مورد تمجید و تحسین قرار گیرد. لائوتسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید . لقمان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع پول ، قاتل خوشبختی بشر شد . سنگا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علمی که با تقوا و پرهیزگاری همراه نباشد پشیزی ارزش ندارد . لویی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش شاید بدترین پندی باشد که به بعضی ها می توان داد . تام سامسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد. لائو تسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی . سرنگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست . آلکس مک کنزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است . لوسیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم . سولون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیشرفت سه چیز لازم است: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم پشت کار. لرد آویبوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ما را برای خودش آفریده است پس قلبمان آرام نمی گیرد مگر وقتی که به او رو یمی آوریم. سنت آگوستین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی در کار نیست، فقط عبرت آموزی است . آن ویلسن اسکف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه نیک سخن می گویند، پلید اندیشی عین خرد است . آلفرد مارشال 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا انتظار ندارد کارهای او مورد تمجید و تحسین قرار گیرد. لائوتسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید . لقمان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع پول ، قاتل خوشبختی بشر شد . سنگا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علمی که با تقوا و پرهیزگاری همراه نباشد پشیزی ارزش ندارد . لویی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش شاید بدترین پندی باشد که به بعضی ها می توان داد . تام سامسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد. لائو تسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی . سرنگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست . آلکس مک کنزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است . لوسیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم . سولون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیشرفت سه چیز لازم است: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم پشت کار. لرد آویبوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ما را برای خودش ��فریده است پس قلبمان آرام نمی گیرد مگر وقتی که به او رو یمی آوریم. سنت آگوستین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی در کار نیست، فقط عبرت آموزی است . آن ویلسن اسکف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه نیک سخن می گویند، پلید اندیشی عین خرد است . آلفرد مارشال 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران