0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن , زیبا و آراسته باشد . چخوف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فرو بریم. هراسیلتوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که در سیرت و رفتار پیشینیان نظر کند ، متذکر می شود تا چه اندازه از همت مردان واپس مانده است . همدون قصار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترین لذت ها در شور و شوقی است که انسان را به ماجراجویی ها و پیروزی های بزرگ و فعالیتهای خلاقه وادار می کند. آنتوان دوسنت اگزوپری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است . جان اولیور هاینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس هرگز کافی نیست . اندرو ماتیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که می بیند. پلوتارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی پیران جوان و جوانان پیر در دنیا بسیارند. اسمایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور بودن به دانش خود ، بدترین نوع جهالت است . جرجی تایلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث مشهور دوران گذشته جهان را مروری بکنید ، تا شما هم مثل من این حقیقت را بپذیرید که بزرگترین جنایات همه با کوچکترین دستها انجام گرفته است . آگارادو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده است. پیشکش ما نیز به او به کار بردن آن خلاقیت است. جولیا کامرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نجیب زادگی بدون تقوی همچون قاب انگشتری زیباست که نگین جواهر نداشته باشد . جین پورتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است. چارلز کیترنیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین امید آن است که امید را به قصد کشت کتک بزنیم . جان اشتنبک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقوی و خوبی می توان سعادت را خرید. زنون 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن , زیبا و آراسته باشد . چخوف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فرو بریم. هراسیلتوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که در سیرت و رفتار پیشینیان نظر کند ، متذکر می شود تا چه اندازه از همت مردان واپس مانده است . همدون قصار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترین لذت ها در شور و شوقی است که انسان را به ماجراجویی ها و پیروزی های بزرگ و فعالیتهای خلاقه وادار می کند. آنتوان دوسنت اگزوپری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است . جان اولیور هاینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس هرگز کافی نیست . اندرو ماتیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که می بیند. پلوتارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی پیران جوان و جوانان پیر در دنیا بسیارند. اسمایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور بودن به دانش خود ، بدترین نوع جهالت است . جرجی تایلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث مشهور دوران گذشته جهان را مروری بکنید ، تا شما هم مثل من این حقیقت را بپذیرید که بزرگترین جنایات همه با کوچکترین دستها انجام گرفته است . آگارادو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده است. پیشکش ما نیز به او به کار بردن آن خلاقیت است. جولیا کامرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نجیب زادگی بدون تقوی همچون قاب انگشتری زیباست که نگین جواهر نداشته باشد . جین پورتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است. چارلز کیترنیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین امید آن است که امید را به قصد کشت کتک بزنیم . جان اشتنبک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقوی و خوبی می توان سعادت را خرید. زنون 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران