0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده، یکی از عوامل عمده ایمان است. پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ بهشتی فقط در دستان کسی می آرامد که در چنگش نگیرد. جان بری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بخواهیم تا بتوانیم! . رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه فداکاری ما در جنگ زیادتر و دشوارتر باشد ، تاج افتخاری که از آن حاصل می شود باشکوه تر خواهد بود . روزولت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده‌ام که مسؤولیت کارهایی را که کرده‌ام بر عهده بگیرم. من مسؤولیت کاری را که نکرده‌ام، نمی‌پذیرم . الیور نورث 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند. دیوید گاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک هدیه است: به ما حق ویژه، فرصت و مسؤولیت می‌دهد؛ باید به ازای آن، چیزی بازگردانیم و آن «خودِ اصلاح‌شده» ماست. تونی رابنیز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اندیشه آشفته دانش آموختن در گردباد آتش افروختن است . رومارسس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. ادگار‌ آلن‌پو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى توانید انسانى را به کسب دانش رهنمون کنید، اما نمى توانید او را وادار به اندیشیدن کنید. اف پى دانسى 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ حقیقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاریخ مى پیوندد. جین کاکتیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی در کار سیاست آسان فریب می خورد که تصور میکند دیگران را فریب داده است . ژول سیمون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی در خانه نشسته است خوهان حادثه ای در زندگی و هنگامی که دچار حادثه می شود طالب زندگی آرام در خانه است . وایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم پرحرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند. اقلیدوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند. دیزرائلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نه آن طور است که می پندارد نه چنان است که او را می شناسد و نه آن است که می نماید . وایلز 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده، یکی از عوامل عمده ایمان است. پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ بهشتی فقط در دستان کسی می آرامد که در چنگش نگیرد. جان بری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بخواهیم تا بتوانیم! . رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه فداکاری ما در جنگ زیادتر و دشوارتر باشد ، تاج افتخاری که از آن حاصل می شود باشکوه تر خواهد بود . روزولت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده‌ام که مسؤولیت کارهایی را که کرده‌ام بر عهده بگیرم. من مسؤولیت کاری را که نکرده‌ام، نمی‌پذیرم . الیور نورث 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند. دیوید گاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک هدیه است: به ما حق ویژه، فرصت و مسؤولیت می‌دهد؛ باید به ازای آن، چیزی بازگردانیم و آن «خودِ اصلاح‌شده» ماست. تونی رابنیز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اندیشه آشفته دانش آموختن در گردباد آتش افروختن است . رومارسس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. ادگار‌ آلن‌پو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى توانید انسانى را به کسب دانش رهنمون کنید، اما نمى توانید او را وادار به اندیشیدن کنید. اف پى دانسى 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ حقیقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاریخ مى پیوندد. جین کاکتیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی در کار سیاست آسان فریب می خورد که تصور میکند دیگران را فریب داده است . ژول سیمون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی در خانه نشسته است خوهان حادثه ای در زندگی و هنگامی که دچار حادثه می شود طالب زندگی آرام در خانه است . وایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم پرحرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند. اقلیدوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند. دیزرائلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نه آن طور است که می پندارد نه چنان است که او را می شناسد و نه آن است که می نماید . وایلز 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران