0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در کنار دیگران عاقل تر است تا در کنار خویش . لاروشفوکولد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و و در پرتوی سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی . میکلانژ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط در یک چیز مشترکند : متفاوت بودن . رابرت زند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شلاق اراده می توان اسبی وحشی و سرکش را رام کرد . راسین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه گنجینه ای است که باید در آن سرمایه گذ��ری کنیم تا بتوانیم کمکی را که به آن نیاز داریم از آن دریافت کنیم . روو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم که ما به سخنان یک طرف دعوا گوش کرده ایم آخر کتابهای اسمانی را خدا نازل کرده . سامیوئل باتلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده ، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . وارن بوفه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم ، حالا شش فرزند دارم ولی دارای هیچ گونه نظریه ای نیستم . روچستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین ها مانند سکه تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم . رسورجن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید . مارسل پیره وو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از سخنوران نمی دانند با دستهایشان هنگام صحبت چه کار بکنند . بهتر است جلو دهانشان را بگیرند . متورمن کولن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می اندیشم پس هستم ، هستم چون فکر می کنم ، و فکر می کنم چون شک می کنم . رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسؤولیت دوش به دوش قدرت و لیاقت [ظرفیت] حرکت می‌کند. جوسیا گیلبرت هولاند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مرحله انجام کار خیر، تمایل به آن است. رولند هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به خود اطمینان دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد. گوستاو لوبون 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در کنار دیگران عاقل تر است تا در کنار خویش . لاروشفوکولد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و و در پرتوی سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی . میکلانژ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها فقط در یک چیز مشترکند : متفاوت بودن . رابرت زند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شلاق اراده می توان اسبی وحشی و سرکش را رام کرد . راسین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه گنجینه ای است که باید در آن سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم کمکی را که به آن نیاز داریم از آن دریافت کنیم . روو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم که ما به سخنان یک طرف دعوا گوش کرده ایم آخر کتابهای اسمانی را خدا نازل کرده . سامیوئل باتلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده ، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . وارن بوفه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم ، حالا شش فرزند دارم ولی دارای هیچ گونه نظریه ای نیستم . روچستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین ها مانند سکه تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم . رسورجن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید . مارسل پیره وو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از سخنوران نمی دانند با دستهایشان هنگام صحبت چه کار بکنند . بهتر است جلو دهانشان را بگیرند . متورمن کولن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می اندیشم پس هستم ، هستم چون فکر می کنم ، و فکر می کنم چون شک می کنم . رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسؤولیت دوش به دوش قدرت و لیاقت [ظرفیت] حرکت می‌کند. جوسیا گیلبرت هولاند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مرحله انجام کار خیر، تمایل به آن است. رولند هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به خود اطمینان دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد. گوستاو لوبون