0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که نمی‌توانند مسؤولیت قبول کنند، به رهبر نیاز دارند و برای داشتن رهبر داد و هوار راه می‌اندازند . هرمان هسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید نه تنها برای خود و خانواده‌مان بلکه برای کشورمان مسؤولیت بیشتری بپذیریم . بیل کلینتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاییکه در آن خوش بینی بیش از هر جای دیگر رواج و رونق دارد ، تیمارستان است . هاولاک الیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . دوسن پیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید غذای روزانه بیچارگان است . هرشل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاداش درستی را در درستی بجوی ، و انگیزه کار نیک را همان نیکی بدان و سود دیگر مخواه . حکمت هندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان قبل از هر چیز باید حیوان خوبی باشد . هربرت اسپنسر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . لوتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند. دسراییلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد . همر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس می کنم مختارم پس مختارم . لایب نیتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاوات 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که با خوشی و لذت آموخته ایم ، هرگز فراموش نمی کنیم . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن درست برای روان ، مهمانخانه ، و برای تن ناسالم بیمارستان است . بیگن 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که نمی‌توانند مسؤولیت قبول کنند، به رهبر نیاز دارند و برای داشتن رهبر داد و هوار راه می‌اندازند . هرمان هسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید نه تنها برای خود و خانواده‌مان بلکه برای کشورمان مسؤولیت بیشتری بپذیریم . بیل کلینتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاییکه در آن خوش بینی بیش از هر جای دیگر رواج و رونق دارد ، تیمارستان است . هاولاک الیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . دوسن پیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید غذای روزانه بیچارگان است . هرشل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاداش درستی را در درستی بجوی ، و انگیزه کار نیک را همان نیکی بدان و سود دیگر مخواه . حکمت هندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان قبل از هر چیز باید حیوان خوبی باشد . هربرت اسپنسر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . لوتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند. دسراییلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد . همر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس می کنم مختارم پس مختارم . لایب نیتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاوات 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که با خوشی و لذت آموخته ایم ، هرگز فراموش نمی کنیم . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن درست برای روان ، مهمانخانه ، و برای تن ناسالم بیمارستان است . بیگن 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران