0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که با افکار عالی و خوب دمسازند ، هرگز تنها نیستند. سیدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت از دست مده ودر کارسستی مکن که میوه آن ذلت است. فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چاره غضب ، به تاخیر انداختن آن است. سلیکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است. الکساندردوما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معاشرت بر دانائی می افزاید ولی تنهائی مکتب نبوغ است. گیبون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشگاه تمام استعدادهای افراد،ازجمله بی استعدادی آنهاراآشکارمیکند. چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت عادت است آنرا پرورش دهید. آلبرت هوبار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی. کریستوفرمورلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید. آستین فلپز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش توانسته است جمعیت فراوانی را باسواد کند، امانتوانسته است، به آنها بگوید چه بخوانند. جی.تراولیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رویا می بینم ، احساس جوانی می کنم. الیزابت کوتورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرآنچه انجام می دهید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد. توماس کارلایل. فیلسوف اسکاتلندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد. شیلون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقام عالی انسانی در برابر شماست. آن را بدست آورید. شیللر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد. یونسکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز کلیه پیروزی ها ، اراده است. روبرتسون

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که با افکار عالی و خوب دمسازند ، هرگز تنها نیستند. سیدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت از دست مده ودر کارسستی مکن که میوه آن ذلت است. فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چاره غضب ، به تاخیر انداختن آن است. سلیکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است. الکساندردوما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معاشرت بر دانائی می افزاید ولی تنهائی مکتب نبوغ است. گیبون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشگاه تمام استعدادهای افراد،ازجمله بی استعدادی آنهاراآشکارمیکند. چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت عادت است آنرا پرورش دهید. آلبرت هوبار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی. کریستوفرمورلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید. آستین فلپز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش توانسته است جمعیت فراوانی را باسواد کند، امانتوانسته است، به آنها بگوید چه بخوانند. جی.تراولیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رویا می بینم ، احساس جوانی می کنم. الیزابت کوتورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرآنچه انجام می دهید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد. توماس کارلایل. فیلسوف اسکاتلندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد. شیلون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقام عالی انسانی در برابر شماست. آن را بدست آورید. شیللر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد. یونسکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز کلیه پیروزی ها ، اراده است. روبرتسون

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران