0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که به شکست خوردن منتهی می شود را می شناسد. لاورنس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیگران آنگونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود . براون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه تاریخ تا ابد دروغ باشد کافی است که یک نفر حقایق را کتمان کند . میشله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دریچه های ادراک شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید:بی‌انتها . بلیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسیکه فقط یک دین را می شناسد دین دار نیست . ماکس مولر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا از قلب دشواریها گذر نکنی هرگز توان و قدرت نیابی. کولین مک کارتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبیه در هنگام خشم ، اصلاح نیست بلکه انتقام است . مونت نین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به موفقیت خود واقعا ایمان داشته باشید حتما پیروز خواهید شد. داوید شوارتز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی کامل و منور شد . بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط طلب عشق کنی آنوقت نابالغ باقی خواهی ماند ، بچه باقی خواهی ماند . تا موقعی که بالغ نشوی و نتوانی عشق را نثار کنی ، هنوز از بچه گی در نیامده ای ... آچاریا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دلتان را به روی خودتان بگشایید متوجه خواهید شد که باهمه چیز و همه کس همدرد و همدل هستید. جیمز بالدرین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه کسی تبهکار اجتماعی باشد مانند این است که هفت سال با کوشش و سختی در دانشگاه تحصیل کرده باشد اما هیچ چیز نیآموخته باشد!!!. أوله جیمز اوناستاد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نظر شخصی من است : شاد بودن مهمترین کاری ست که یک انسان می تواند انجام دهد!!! . تیرین لیسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن شما که آزاد باشد، همیشه برای هر چیزی آماده است و همه چیز را به گشادگی می پذیرد.  در ذهن یک تازه کار امکانات بسیاری هست، اما در ذهن استاد کار، شدنی ها اندک اند. شونریو سوزوکی 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که به شکست خوردن منتهی می شود را می شناسد. لاورنس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیگران آنگونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود . براون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه تاریخ تا ابد دروغ باشد کافی است که یک نفر حقایق را کتمان کند . میشله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دریچه های ادراک شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید:بی‌انتها . بلیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسیکه فقط یک دین را می شناسد دین دار نیست . ماکس مولر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا از قلب دشواریها گذر نکنی هرگز توان و قدرت نیابی. کولین مک کارتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبیه در هنگام خشم ، اصلاح نیست بلکه انتقام است . مونت نین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به موفقیت خود واقعا ایمان داشته باشید حتما پیروز خواهید شد. داوید شوارتز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی کامل و منور شد . بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط طلب عشق کنی آنوقت نابالغ باقی خواهی ماند ، بچه باقی خواهی ماند . تا موقعی که بالغ نشوی و نتوانی عشق را نثار کنی ، هنوز از بچه گی در نیامده ای ... آچاریا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دلتان را به روی خودتان بگشایید متوجه خواهید شد که باهمه چیز و همه کس همدرد و همدل هستید. جیمز بالدرین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه کسی تبهکار اجتماعی باشد مانند این است که هفت سال با کوشش و سختی در دانشگاه تحصیل کرده باشد اما هیچ چیز نیآموخته باشد!!!. أوله جیمز اوناستاد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نظر شخصی من است : شاد بودن مهمترین کاری ست که یک انسان می تواند انجام دهد!!! . تیرین لیسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن شما که آزاد باشد، همیشه برای هر چیزی آماده است و همه چیز را به گشادگی می پذیرد.  در ذهن یک تازه کار امکانات بسیاری هست، اما در ذهن استاد کار، شدنی ها اندک اند. شونریو سوزوکی