0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است . توسیدید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر می شویم عظمت آن ها بیشتر آشکار می گردد . لرد جوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردآن است که هر بار او را بیازمایند زودجوش بی غش تر از پیش ار بوته ی آزمون بیرون آید . رومن رولان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد یک قلب آرام است . میستر اکهارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ادعای رفاقت می کنند ، اما کسی که که آن را ثابت می کند رفیق حقیقی است. ماکسیم کورگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ آیین اربابان و بردگان و حقیقت خدای انسانهای آزاد است . ماکسیم کورگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای عشق چیست بجز عشق ؟ . ماری لولا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد برترین هدیه آسمانی است . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند . ماکدونال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بر اثر نداشتن حوصله کارش به طلاق می کشد و بر اث نداشتن حافظه دوباره ازدواج می کند . مارسل گرانشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و رای از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از این دو دسته از دیگری می باشد . اسکار آمرینگر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانبری بسیار کم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا کمپیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشریت آنقدر که از فکر حوادث ناراحت می شود ، از خود آن حوادث زحمت نمی بیند . مونتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی از زندگی شکایت می کنند که چیزهای غیر ممکن خواسته اند . رنان 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است . توسیدید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر می شویم عظمت آن ها بیشتر آشکار می گردد . لرد جوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردآن است که هر بار او را بیازمایند زودجوش بی غش تر از پیش ار بوته ی آزمون بیرون آید . رومن رولان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد یک قلب آرام است . میستر اکهارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ادعای رفاقت می کنند ، اما کسی که که آن را ثابت می کند رفیق حقیقی است. ماکسیم کورگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ آیین اربابان و بردگان و حقیقت خدای انسانهای آزاد است . ماکسیم کورگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای عشق چیست بجز عشق ؟ . ماری لولا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد برترین هدیه آسمانی است . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند . ماکدونال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بر اثر نداشتن حوصله کارش به طلاق می کشد و بر اث نداشتن حافظه دوباره ازدواج می کند . مارسل گرانشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و رای از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از این دو دسته از دیگری می باشد . اسکار آمرینگر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانبری بسیار کم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا کمپیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشریت آنقدر که از فکر حوادث ناراحت می شود ، از خود آن حوادث زحمت نمی بیند . مونتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی از زندگی شکایت می کنند که چیزهای غیر ممکن خواسته اند . رنان 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران