0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود که فرآیند فردیت کامل شود، وقتی که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزند در صلح و صفا با هم زندگی کنند و مکمل یکدیگر باشند . ک.گ.یونگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. یوستین گوردر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌های آتش یک عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب و روان از سراشیبی کوهی . گواتما بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. کریستوفرمورلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن دشوار است. شو کینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از این است که سلامت باشد و بیکار بنشیند . کازوبون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد. رومن رولان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست . ارنست رنان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند . ک.گ.یونگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت شناس بود . تو می توانستی آفتاب را با او تنظیم کنی ! . کریستوفر فری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مأیوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری ، قفل را بگشاید. تروتی ویک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! مرا از دوستانم محافظت بفرما . چون می دانم چکونه خویشتن را در مقابل دشمنانم حفظ کنم ! . ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی کرده است که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند . اریل وینسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی خردمند 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود که فرآیند فردیت کامل شود، وقتی که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزند در صلح و صفا با هم زندگی کنند و مکمل یکدیگر باشند . ک.گ.یونگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. یوستین گوردر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌های آتش یک عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب و روان از سراشیبی کوهی . گواتما بودا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. کریستوفرمورلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن دشوار است. شو کینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از این است که سلامت باشد و بیکار بنشیند . کازوبون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد. رومن رولان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست . ارنست رنان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

��ین ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند . ک.گ.یونگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت شناس بود . تو می توانستی آفتاب را با او تنظیم کنی ! . کریستوفر فری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مأیوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری ، قفل را بگشاید. تروتی ویک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! مرا از دوستانم محافظت بفرما . چون می دانم چکونه خویشتن را در مقابل دشمنانم حفظ کنم ! . ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی کرده است که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند . اریل وینسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی خردمند 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران