0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند. تاولر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت بورزید تا سرگشته بمانید. بجویید تا بیابید! . منسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه کارهایم به دست اوست، یار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگی بری است و به هر موجودی مهر می ورزد. او به سویم می آید . اگاواد گتیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانای فرزانه بی‌آنکه گام سپارد، می‌داند بی‌آنکه بنگرد، می‌بیند بی‌عمل، سامان می‌دهد . لائو تسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«کارما» گواه جاودان آزادی انسان است اندیشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهای پیله‌ای است که پیرامون خود می‌‌تنیم . سوامی ویو کاناندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زیاد سفر می کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسیدن به مقصود . میگوئل د اونامونو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت. استائل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انتخاب کرده ایم که به بخش هایی از وجود خود اجازه بودن ندهیم و درنتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم. دبی فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را طلب می کنند. میگوئل سرانوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم. فضا و ساختمان اتم را کشف می کنیم اما از ماهیت خودمان اطلاعی نداریم یا درک درستی نداریم . یوستین گوردر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی آنرا لنگر کشتی می سازند . کولستون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید! . توکارام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد . سری چینموی 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند. تاولر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت بورزید تا سرگشته بمانید. بجویید تا بیابید! . منسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه کارهایم به دست اوست، یار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگی بری است و به هر موجودی مهر می ورزد. او به سویم می آید . اگاواد گتیا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانای فرزانه بی‌آنکه گام سپارد، می‌داند بی‌آنکه بنگرد، می‌بیند بی‌عمل، سامان می‌دهد . لائو تسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«کارما» گواه جاودان آزادی انسان است اندیشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهای پیله‌ای است که پیرامون خود می‌‌تنیم . سوامی ویو کاناندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زیاد سفر می کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسیدن به مقصود . میگوئل د اونامونو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت. استائل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انتخاب کرده ایم که به بخش هایی از وجود خود اجازه بودن ندهیم و درنتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم. دبی فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را طلب می کنند. میگوئل سرانوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم. فضا و ساختمان اتم را کشف می کنیم اما از ماهیت خودمان اطلاعی نداریم یا درک درستی نداریم . یوستین گوردر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی آنرا لنگر کشتی می سازند . کولستون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید! . توکارام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد . سری چینموی