0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ حقیقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاریخ مى پیوندد.جین کاکتیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تصور من زندگی مانند نقطه ای روشن در تاریکی ست . شل استاه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتمند واقعی کسد است که بخششی داشته باشد. کسی که از این عمل امتناع کند مسکینی بیش نیست. سوجین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان استادبزرگی است که بسیاری ازمشکلات را حل می کند. کرنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد. دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان تیره بخت، مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است . الکساندر چیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی در بهشت هم ارزشی ندارد . برنارد دوسن پیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی جستجوی دائم . لامارتین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برکت عمر را در روشنایی چشم و فرح دل را در مشاهده نیکوان دانید . عبید زاکانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین سیاست صداقت است. سروانتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست . رنه کوتی 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ حقیقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاریخ مى پیوندد.جین کاکتیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تصور من زندگی مانند نقطه ای روشن در تاریکی ست . شل استاه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتمند واقعی کسد است که بخششی داشته باشد. کسی که از این عمل امتناع کند مسکینی بیش نیست. سوجین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان استادبزرگی است که بسیاری ازمشکلات را حل می کند. کرنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد. دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان تیره بخت، مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است . الکساندر چیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی در بهشت هم ارزشی ندارد . برنارد دوسن پیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی جستجوی دائم . لامارتین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برکت عمر را در روشنایی چشم و فرح دل را در مشاهده نیکوان دانید . عبید زاکانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین سیاست صداقت است. سروانتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست . رنه کوتی 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران