0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید. مارک اورل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان ملکات ذهنی ، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد . کولتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میدانم که من زیباترین عشق خود را در یک کتابخانه ملاقات خواهم کرد! . هاوارد سیلته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فکر میکنم همه زندگی رویائی ست از عشق! . أوله پاسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن یا بدست آوردن کسی آنقدر ها مهم نیست آنچه مهم است این است که عاشقانه یکدیگر را دوست داشته باشند ! . اوآ سی دبرِرگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من بزرگترین مسئله دو جانبه در زندگی این است که عاشق کسی باشم که عاشقانه دوستم دارد! . ماریا مُراستُود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر بدبختی های ما قابل تحمل تر از تفسیرهایی است که دوستانمان درباره آنها می کنند . کولتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم. مارکوس گداویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه من با پول ، این گونه است که من هرگز اهمیتی به آن نمی دهم . اینگوارد آمبیورسن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری افراد زمان زیادی را صرف می کنند تا زندگی خود را بسازند بی آنکه بدانند در این جستجو هرلحظه در حال زندگی کردن هستند!!! . پئر بُورتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شغلی داری که هیچ سختی در آن نیست پس بدان که اصلاً شغل نداری. ماکلوم اس فوربس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس میکنم همواره بدنبال چیزی هستم که هرگز نخواهم یافت!!! . أوله نوئرر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فکر میکنم هیچ احساسی رهائی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد وقتی که جرأت کنی در زندگی بمانند یک اتومبیل مجدد بچرخی و دور بزنی!!! . ماریه بونه ویس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شاد کردن دیگران ،آرزوهایشان را بفهم . اپیکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها یکبار زندکی میکند درنتیجه , امکان آن بسیار کم خواهد بود که چیزی را دوبار تجربه کند که بیشترین شوق و هیجان را باو میداد!!! . لانگه لونینگ 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید. مارک اورل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان ملکات ذهنی ، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد . کولتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میدانم که من زیباترین عشق خود را در یک کتابخانه ملاقات خواهم کرد! . هاوارد سیلته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فکر میکنم همه زندگی رویائی ست از عشق! . أوله پاسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن یا بدست آوردن کسی آنقدر ها مهم نیست آنچه مهم است این است که عاشقانه یکدیگر را دوست داشته باشند ! . اوآ سی دبرِرگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من بزرگترین مسئله دو جانبه در زندگی این است که عاشق کسی باشم که عاشقانه دوستم دارد! . ماریا مُراستُود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر بدبختی های ما قابل تحمل تر از تفسیرهایی است که دوستانمان درباره آنها می کنند . کولتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم. مارکوس گداویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه من با پول ، این گونه است که من هرگز اهمیتی به آن نمی دهم . اینگوارد آمبیورسن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری افراد زمان زیادی را صرف می کنند تا زندگی خود را بسازند بی آنکه بدانند در این جستجو هرلحظه در حال زندگی کردن هستند!!! . پئر بُورتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شغلی داری که هیچ سختی در آن نیست پس بدان که اصلاً شغل نداری. ماکلوم اس فوربس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس میکنم همواره بدنبال چیزی هستم که هرگز نخواهم یافت!!! . أوله نوئرر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فکر میکنم هیچ احساسی رهائی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد وقتی که جرأت کنی در زندگی بمانند یک اتومبیل مجدد بچرخی و دور بزنی!!! . ماریه بونه ویس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شاد کردن دیگران ،آرزوهایشان را بفهم . اپیکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها یکبار زندکی میکند درنتیجه , امکان آن بسیار کم خواهد بود که چیزی را دوبار تجربه کند که بیشترین شوق و هیجان را باو میداد!!! . لانگه لونینگ 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران