0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همان میشویم که تمام روز به آن می اندیشیم. نایتینگل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جوانی‌ تاهل‌ اختیار کردن‌، کاری‌ است‌ که‌ هرگز کسی‌ از انجام‌ آن‌ پشیمان‌نخواهد شد. بوستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند . بوالو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود پونگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. رودی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول اندیشه، وانگهی گفتار . لائوسته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذایی را بخور که می پسندی ,لباسی را پبوش که مردم می پسندند. ادیبان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ریاضی دان کسی است که به تنهائی می نشیند وسعی می کند مشکلی را حل کند که حتی خودش هم نمی دانست چنین مشکلی وجود دارد!! . آتله سربرگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمیتواند کیف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!! . تئو کوریت زینسکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از مشکل گشاهائی ست که بدنبال مشکل ها می گردند!!! . پئر اسلاکرتس وُوگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر آن چیزی نیست که می آموزیم آن چیزهائی ست که از دست می دهیم . جوستین گاردر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کمکی نیست که تو مداوم کاری را انجام دهی که از عهده ء آن بر میائی مهم این است کاری را بتوانی انجام دهی که تاکنون نمی توانستی و یاد نگرفته بودی!!! . بیانجار هُوُف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کار یک سیاستمدار عشق بایدنقطه یا نشانه هر هدف باشد!!! . رئول استین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز اجازه نخواهم داد پول مانع کاری شود که می خواهم انجام دهم!!! . کارستن ایس شن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هیج چیز مهم تر از این نیست که با قلب خود در صلح باشی. نینا کارین مونسن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختى در این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختى شما هستند. لرد تنیسون 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همان میشویم که تمام روز به آن می اندیشیم. نایتینگل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جوانی‌ تاهل‌ اختیار کردن‌، کاری‌ است‌ که‌ هرگز کسی‌ از انجام‌ آن‌ پشیمان‌نخواهد شد. بوستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند . بوالو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود پونگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. رودی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول اندیشه، وانگهی گفتار . لائوسته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذایی را بخور که می پسندی ,لباسی را پبوش که مردم می پسندند. ادیبان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ریاضی دان کسی است که به تنهائی می نشیند وسعی می کند مشکلی را حل کند که حتی خودش هم نمی دانست چنین مشکلی وجود دارد!! . آتله سربرگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمیتواند کیف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!! . تئو کوریت زینسکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از مشکل گشاهائی ست که بدنبال مشکل ها می گردند!!! . پئر اسلاکرتس وُوگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر آن چیزی نیست که می آموزیم آن چیزهائی ست که از دست می دهیم . جوستین گاردر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کمکی نیست که تو مداوم کاری را انجام دهی که از عهده ء آن بر میائی مهم این است کاری را بتوانی انجام دهی که تاکنون نمی توانستی و یاد نگرفته بودی!!! . بیانجار هُوُف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کار یک سیاستمدار عشق بایدنقطه یا نشانه هر هدف باشد!!! . رئول استین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز اجازه نخواهم داد پول مانع کاری شود که می خواهم انجام دهم!!! . کارستن ایس شن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هیج چیز مهم تر از این نیست که با قلب خود در صلح باشی. نینا کارین مونسن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خوشبختى در این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختى شما هستند. لرد تنیسون 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران