0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمتر به غیر ممکن عقیده مند باشیم خیلی کارها خواهیم کرد. مال اشربر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بیچاره ترین موجود روی زمین است. کانت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادی یک کشور ار روی نسبت آزادیش سنجیده میشود نه از روی حاصلخیزیش . مونتسکیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستار سعادت دیگران بودن بزرگترین خوشبختی هاست. الثرر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص موفق از عمل باز نمی ایستند. اشتباه می کنند، اما دست نمی کشند. کنراد هیلتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود ، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود . مادام داستال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با اشخاص موافق معاشرت کنیم,چرا که کسی به مخالف احتیاج ندارد. میوست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت سرچشمه ایست که علی الدوام جاریست و سرزمین افکار را سیراب می کند و هیچوقت بر نمی گردد ، زیرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابی کثیف می شود . میلتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله ، در هر چهار یا پانصد سال یکبار ، وحشیگری برای جامعه بشری از جمله واجبات است ، در غیر این صورت دنیا از فرط تمدن خواهد ترکید . کنکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه افشا شدن یک راز به گردن کسی است که اولین بار آن را به دیگری سپرده است . کنکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گفتن نمی‌دانم نهراس . مارک مک کورمیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفیدترین وسیله یک دفتر کار، سبد دورریختنی‌هاست . ماکلولم فوربس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت اینکه زنبورها این قدر وزوز می کنند این است که بلد نیستند حرف بزنند . ژرژسیون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است. لائو تزو 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمتر به غیر ممکن عقیده مند باشیم خیلی کارها خواهیم کرد. مال اشربر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بیچاره ترین موجود روی زمین است. کانت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادی یک کشور ار روی نسبت آزادیش سنجیده میشود نه از روی حاصلخیزیش . مونتسکیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستار سعادت دیگران بودن بزرگترین خوشبختی هاست. الثرر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص موفق از عمل باز نمی ایستند. اشتباه می کنند، اما دست نمی کشند. کنراد هیلتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود ، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود . مادام داستال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با اشخاص موافق معاشرت کنیم,چرا که کسی به مخالف احتیاج ندارد. میوست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت سرچشمه ایست که علی الدوام جاریست و سرزمین افکار را سیراب می کند و هیچوقت بر نمی گردد ، زیرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابی کثیف می شود . میلتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله ، در هر چهار یا پانصد سال یکبار ، وحشیگری برای جامعه بشری از جمله واجبات است ، در غیر این صورت دنیا از فرط تمدن خواهد ترکید . کنکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه افشا شدن یک راز به گردن کسی است که اولین بار آن را به دیگری سپرده است . کنکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گفتن نمی‌دانم نهراس . مارک مک کورمیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفیدترین وسیله یک دفتر کار، سبد دورریختنی‌هاست . ماکلولم فوربس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت اینکه زنبورها این قدر وزوز می کنند این است که بلد نیستند حرف بزنند . ژرژسیون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است. لائو تزو 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران