0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی زندگی را در قدرت باید جستجو کرد ، هرلحظه از زندگی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم . ماکسیم گورکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ، که او را تحسین کند. بوالو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند. رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت . رابرت اسلاتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید عسل می دهد وگرنه نیش می زند و پرواز می کند . مارون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارویی است که شفا نمی دهد ، اما درد را قابل تحمل می کند . مارسل آشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نمی کنی. برادلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر داروئی است که تمام دردهای دخترانرا علاج می کند . مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند . بیسمارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارویی است که شفا نمی دهد ولی درد را قابل تحمل میکند! . مارسل آشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن . لارو شفوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین سعادت فرار از فلاکت است. الیوت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی قدر پول را بدانی قرض کن! . نیکلا شامفر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شوهر خود نیز مثل‌ یک‌ کتاب‌ رفتار کنید. فصلهای‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانید . سونی‌ اسمارت 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی زندگی را در قدرت باید جستجو کرد ، هرلحظه از زندگی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم . ماکسیم گورکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ، که او را تحسین کند. بوالو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند. رنه دکارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت . رابرت اسلاتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید عسل می دهد وگرنه نیش می زند و پرواز می کند . مارون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارویی است که شفا نمی دهد ، اما درد را قابل تحمل می کند . مارسل آشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نمی کنی. برادلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر داروئی است که تمام دردهای دخترانرا علاج می کند . مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند . بیسمارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارویی است که شفا نمی دهد ولی درد را قابل تحمل میکند! . مارسل آشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن . لارو شفوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین سعادت فرار از فلاکت است. الیوت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی قدر پول را بدانی قرض کن! . نیکلا شامفر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شوهر خود نیز مثل‌ یک‌ کتاب‌ رفتار کنید. فصلهای‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانید . سونی‌ اسمارت 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران