0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتغال به هر کاری بهتر از تنبلی و بیکاری است . اسمایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر در بهشت باشم ولی به من بگویند تو حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح بدهی از آن بهشت بیرون می روم . ژان روستان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . مونتسکیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی مانند پروانه ای است ، اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست . داوید هیوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان آدمی را پیر نمی سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده می کند . دوگلاس مک آرتور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شور و هیجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والسا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . جوجیا اوکیف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گوش داریم و فقط یک زبان، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم . دیوژن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تخم بدی را می فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو می کند . دموستن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست .فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضب ، نابیناترین ، شدیدترین و زشت ترین ناصحان است . دسه گور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید جزیی از خوشبختی است. ژوبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی می تواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیم. ژول رومن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انکه در زندگی دچار لغزش نشوی همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلایل 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتغال به هر کاری بهتر از تنبلی و بیکاری است . اسمایلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر در بهشت باشم ولی به من بگویند تو حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح بدهی از آن بهشت بیرون می روم . ژان روستان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . مونتسکیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی مانند پروانه ای است ، اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست . داوید هیوم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان آدمی را پیر نمی سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده می کند . دوگلاس مک آرتور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شور و هیجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والسا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . جوجیا اوکیف 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گوش داریم و فقط یک زبان، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم . دیوژن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تخم بدی را می فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو می کند . دموستن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست .فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضب ، نابیناترین ، شدیدترین و زشت ترین ناصحان است . دسه گور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید جزیی از خوشبختی است. ژوبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی می تواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیم. ژول رومن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انکه در زندگی دچار لغزش نشوی همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلایل 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران