0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری .گراسیان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . شاتو بریان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان دارد به راستی خردمند است. ولسوانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ویکتور کوزن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول با شادمانی کم داخل کیسه می شود ولی با غم زیاد از ان خارج می گردد . مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند، اشیا را با خورشیدی روشن می کند که از آن طبیعت نیست . دیده رو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر کس زمان معینی وجود دارد که قابل انتقال نیست . کلود مونه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را شکر کنید که نعمات و موهبت هایش به علت بینش محدود ما متوقف نمی شود . کاترین پندر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز عوض نمی شود ! شما دیدتان را عوض کنید رمز کار این است . کالوس کاستاندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که سعی می کند بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری است که شب هنگام از کوه بالا می رود زمانی که به قله آن رسید چندان به ستارگان نزدیک نیست اما آنها را بهتر می بیند. تانری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد . امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم . ژوبرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم . داوید وایت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد. ژرژ هربرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آن ها را ادامه می دهند . ارنست همینگوی 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری .گراسیان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . شاتو بریان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان دارد به راستی خردمند است. ولسوانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ویکتور کوزن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول با شادمانی کم داخل کیسه می شود ولی با غم زیاد از ان خارج می گردد . مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند، اشیا را با خورشیدی روشن می کند که از آن طبیعت نیست . دیده رو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر کس زمان معینی وجود دارد که قابل انتقال نیست . کلود مونه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را شکر کنید که نعمات و موهبت هایش به علت بینش محدود ما متوقف نمی شود . کاترین پندر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز عوض نمی شود ! شما دیدتان را عوض کنید رمز کار این است . کالوس کاستاندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که سعی می کند بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری است که شب هنگام از کوه بالا می رود زمانی که به قله آن رسید چندان به ستارگان نزدیک نیست اما آنها را بهتر می بیند. تانری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد . امرسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم . ژوبرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم . داوید وایت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد. ژرژ هربرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آن ها را ادامه می دهند . ارنست همینگوی 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران