0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم پرحرف تخم میکند و آدم خاموش درو میکند. اقلیدس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بی فضیلت و بی هنر را ستودن چنان است که به او دشنام دهند . لاروشفوکولد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ها بزرگترین جنگنده های جهانند و جنگی که اندیشه ای در دنبال دارد چیزی جز وحشیگری نیست . گارفیلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت می تواند مدتی در حجاب تعویق و تأخیر بماند ولی همیشه جوان بوده و خود را معرفی خواهد نمود . گولیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده ، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . وارن بوفه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ارنست دیمنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاسخن روح است که حقیقت را به حقیقت بازگو می کند . پی.جی.بلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی جهان در مشتی شن ، و سپهر در گلی خودرو ، بی نهایت در کف دستهایت گیر و جاودانگی را در ساعتی به دست آر. ویلیام بلیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این نگرش پیش بروید که همه چیز خدای گونه است و همه کس خدای گونه رفتار میکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنید . سوامی راما تیرتا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند. سیسرو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند . ادگارمون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد . اشنباخ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. مونت کیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نیرومندترین جادوها است. گولاس 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم پرحرف تخم میکند و آدم خاموش درو میکند. اقلیدس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بی فضیلت و بی هنر را ستودن چنان است که به او دشنام دهند . لاروشفوکولد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ها بزرگترین جنگنده های جهانند و جنگی که اندیشه ای در دنبال دارد چیزی جز وحشیگری نیست . گارفیلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت می تواند مدتی در حجاب تعویق و تأخیر بماند ولی همیشه جوان بوده و خود را معرفی خواهد نمود . گولیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده ، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . وارن بوفه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . ارنست دیمنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاسخن روح است که حقیقت را به حقیقت بازگو می کند . پی.جی.بلی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی جهان در مشتی شن ، و سپهر در گلی خودرو ، بی نهایت در کف دستهایت گیر و جاودانگی را در ساعتی به دست آر. ویلیام بلیک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این نگرش پیش بروید که همه چیز خدای گونه است و همه کس خدای گونه رفتار میکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنید . سوامی راما تیرتا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند. سیسرو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند . ادگارمون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد . اشنباخ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . پاسکال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. مونت کیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نیرومندترین جادوها است. گولاس 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران