0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است. هگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار . آندرومدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند . سانتایانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رسیدن به نقطه هدف ، هدف دیگری آغاز می شود. جان دیوئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتلاف وقت ، خودکشی واقعی است. یونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده بهترین راهنمای طبیعت است. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«تجربه» یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد. ورنون لاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآیی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پیتر دراکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات بهره‌وری، ناشی از عملکرد بد کارکنان نیست بلکه ناشی از عملکرد بد مدیریت است. دمینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند. کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد. هربرت اسپنسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . ژاک دوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدار کسانی که دوستشان داری همیشه شادی آور است حتی درخواب . موتزارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سراسر زیبائی و کمال است ، و ما کمتر متوجه می شویم. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادتمند کسی است که بر مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند. مارلو

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است. هگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار . آندرومدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند . سانتایانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رسیدن به نقطه هدف ، هدف دیگری آغاز می شود. جان دیوئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتلاف وقت ، خودکشی واقعی است. یونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده بهترین راهن��ای طبیعت است. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«تجربه» یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد. ورنون لاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآیی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پیتر دراکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات بهره‌وری، ناشی از عملکرد بد کارکنان نیست بلکه ناشی از عملکرد بد مدیریت است. دمینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند. کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد. هربرت اسپنسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . ژاک دوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدار کسانی که دوستشان داری همیشه شادی آور است حتی درخواب . موتزارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سراسر زیبائی و کمال است ، و ما کمتر متوجه می شویم. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادتمند کسی است که بر مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند. مارلو

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران