0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است . ونیسنت لمباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است . یحیی برمکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن. کارن استیونس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«موانع»، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان می‌رسند. هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج آلن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :  1- رسیدن به آنچه که می خواهی  2- لذت بردن از آن  لوگان پیرسال اسمیت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است. نیلس بور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس استرن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! . ژول ورن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. کارت بروکس 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است . ونیسنت لمباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است . یحیی برمکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن. کارن استیونس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«موانع»، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان می‌رسند. هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج آلن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :  1- رسیدن به آنچه که می خواهی  2- لذت بردن از آن  لوگان پیرسال اسمیت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است. نیلس بور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس استرن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! . ژول ورن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. کارت بروکس