0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است . ونیسنت لمباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است . یحیی برمکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن. کارن استیونس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«موانع»، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان می‌رسند. هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج آلن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :  1- رسیدن به آنچه که می خواهی  2- لذت بردن از آن  لوگان پیرسال اسمیت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است. نیلس بور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس استرن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! . ژول ورن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. کارت بروکس 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است . ونیسنت لمباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است . یحیی برمکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن. کارن استیونس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«موانع»، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان می‌رسند. هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج آلن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :  1- رسیدن به آنچه که می خواهی  2- لذت بردن از آن  لوگان پیرسال اسمیت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است. نیلس بور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس استرن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! . ژول ورن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. کارت بروکس 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران