0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد , خلاقانه نیست . استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را نگه‌دارید. می‌خواهم پیاده شوم. آنتونی نیولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر ، قدرت و توانایی نیست بلکه تسلی خاطر است . توماس مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهکارها با گذشت زمان کهنه نمی شوند ، این بماند ، در هر زمانی بسته به موقع و مقام جلوه و جمالی دوباره می یابند چنان که گویی به تازگی مطرح شده اند . پرویز یاحقی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان شاعر، تنها برآیند یک کار نقد یا تحلیل نیست. سنتز واقعیت است با خیال و افسانه. سنتزی که توسط حواس – در رابطه ی متقابل با عقل – صورت می گیرد. یانیس ریتسوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم است و بقیه فصول به نصر . پورلی نیکولاس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهرمان واقعی کسی است که سبب خوشی دیگران می گردد. مونترلان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که عشق بزرگی خانه کرده است خشم بزرگی نیز مسکن دارد . آلن لاکین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه های ما در غرفه های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند . چون یکی از آنها بیدار شود ، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند . پوپ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است. وینسنت لمباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخش عمده ی تاریخ حدس است و بقیه تعصب. ویل دورانت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم . پول شرر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد . پل نرولا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه اصلی و اساسی کلمه قدرت این است که در خوشبختی بشر بکوشد. هانری دورلئان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید . ویلیام ماتیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا زندگی آنقدر عزیز ، و صلح آنقدر شیرین است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری شود ؟ . پاتریک هانری 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد , خلاقانه نیست . استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را نگه‌دارید. می‌خواهم پیاده شوم. آنتونی نیولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر ، قدرت و توانایی نیست بلکه تسلی خاطر است . توماس مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهکارها با گذشت زمان کهنه نمی شوند ، این بماند ، در هر زمانی بسته به موقع و مقام جلوه و جمالی دوباره می یابند چنان که گویی به تازگی مطرح شده اند . پرویز یاحقی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان شاعر، تنها برآیند یک کار ��قد یا تحلیل نیست. سنتز واقعیت است با خیال و افسانه. سنتزی که توسط حواس – در رابطه ی متقابل با عقل – صورت می گیرد. یانیس ریتسوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم است و بقیه فصول به نصر . پورلی نیکولاس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهرمان واقعی کسی است که سبب خوشی دیگران می گردد. مونترلان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که عشق بزرگی خانه کرده است خشم بزرگی نیز مسکن دارد . آلن لاکین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه های ما در غرفه های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند . چون یکی از آنها بیدار شود ، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند . پوپ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است. وینسنت لمباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخش عمده ی تاریخ حدس است و بقیه تعصب. ویل دورانت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم . پول شرر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد . پل نرولا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه اصلی و اساسی کلمه قدرت این است که در خوشبختی بشر بکوشد. هانری دورلئان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید . ویلیام ماتیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا زندگی آنقدر عزیز ، و صلح آنقدر شیرین است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری شود ؟ . پاتریک هانری 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران