0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد. سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رنج و درد نیست هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بین دیوانگی و مست فرقی نمی بینم جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد . سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید. شاتو بریان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ آیین اربابان و بردگان , و حقیقت خدای انسان های آزاد است . ماکسیم گورکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی . استون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید. سامرست موام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما همانی هستید که فکر می کنید . کلمنت استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده . زیگ زیگلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راههای خوشبختی این است که نسبت به کوچکترین نعمت ها شکرگزار باشیم . هرشل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد . سه نه ک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. آرنت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پیروزی بیشتر است . اریک باتروورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود , این است که دائم از اشتباه کردن بترسد . آلبرت هوبارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد. سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است . سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رنج و درد نیست هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بین دیوانگی و مست فرقی نمی بینم جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد . سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید. شاتو بریان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ آیین اربابان و بردگان , و حقیقت خدای انسان های آزاد است . ماکسیم گورکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی . استون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید. سامرست موام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما همانی هستید که فکر می کنید . کلمنت استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده . زیگ زیگلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راههای خوشبختی این است که نسبت به کوچکترین نعمت ها شکرگزار باشیم . هرشل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد . سه نه ک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. آرنت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پیروزی بیشتر است . اریک باتروورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود , این است که دائم از اشتباه کردن بترسد . آلبرت هوبارد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران