0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. کانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی در بی آرزوئی است. بودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید درآن بگذرانم. کترینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز درباره چیزی نگو آن را از دست داده ام ، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام . اپیکتوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد باشی که بد هستی . اپیکتوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود . شیللر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. پوسه نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان چیزی است که باور دارد . آنتوان چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌. بوخوالد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین نیز مانند ما در جستجوی خوراک است و از این مردم می‌خورد و می‌آشامد . ابوالعلاء معری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روید . حمید مصدق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذا را سبک کن تا ازمرض ایمن شوی . جالینوس حکیم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید . حسن صباح 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. کانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی در بی آرزوئی است. بودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید درآن بگذرانم. کترینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز درباره چیزی نگو آن را از دست داده ام ، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام . اپیکتوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد باشی که بد هستی . اپیکتوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود . شیللر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. پوسه نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان چیزی است که باور دارد . آنتوان چخوف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌. بوخوالد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین نیز مانند ما در جستجوی خوراک است و از این مردم می‌خورد و می‌آشامد . ابوالعلاء معری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روید . حمید مصدق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذا را سبک کن تا ازمرض ایمن شوی . جالینوس حکیم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید . حسن صباح