0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان با عمل زندگی می کنند , نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می رسد. کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ تنها به خود متکی است و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند . پاتریک هانری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام صفاتی که برای پرورش جان و جسم شما سودمند است هیچ یک به سودمندی تصمیم و اراده نیست . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند. دور وبل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. همیلتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خصوصیات زمان ما این است که متأسفانه فقط افراد پست و پلید ، صاحب اراده و پشتکار می باشند . آلفرد کاپو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی بنده کسی نباشی، بنده هیچ چیز نشو. ژاک دوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است. لوبون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم سعی کنید همه را راضی نگه دارید. بیل کازبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای ان است . نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند آب پاک و صاف است . پوپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد . دسته ای که به قانون پشت پا می زنند و دسته دیگر کسانی که با دقت بیش از حد آن را اجرا می کنند . آلفرد کاپو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان کنند. الکس هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه می دارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد. سنت فرانسیس

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان با عمل زندگی می کنند , نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می رسد. کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ تنها به خود متکی است و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند . پاتریک هانری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام صفاتی که برای پرورش جان و جسم شما سودمند است هیچ یک به سودمندی تصمیم و اراده نیست . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند. دور وبل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. همیلتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خصوصیات زمان ما این است که متأسفانه فقط افراد پست و پلید ، صاحب اراده و پشتکار می باشند . آلفرد کاپو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی بنده کسی نباشی، بنده هیچ چیز نشو. ژاک دوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است. لوبون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم سعی کنید همه را راضی نگه دارید. بیل کازبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای ان است . نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند آب پاک و صاف است . پوپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد . دسته ای که به قانون پشت پا می زنند و دسته دیگر کسانی که با دقت بیش از حد آن را اجرا می کنند . آلفرد کاپو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان کنند. الکس هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه می دارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد. سنت فرانسیس

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران