0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی حرف بزن، که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشد و زمانی دوست انتخاب کن، که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشد...! فرانسیسکو کولوآنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه آغاز تصميم هاي بهتر، نقطه پايان تصميم هاي بدتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شما تنها زماني بهتر مي شود که خودتان بهتر شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود. ویل دورانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن. ابوالعلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سخن چون نقره است ، خاموشی چون زر پر بها ست. لقمان حکیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر بربار حافظه بیفزائید حافظه تان قویتر میگردد و هرچه بیشتر بآن اعتماد کنید قابل اعتمادتر میگردد. توماس دوکوئین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامی برزبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بزرگی و عظمت را آرزو میکنی آنرا فراموش کن و دنبال حقیقت برو آنگاه بهر دو خواهی رسید هم حقیقت و هم عظمت.... سنگا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچوقت بیشتر ازآن موقع خو را گول نمیزند که خیال میکند دیگرانرا فریب داده است. لارشفوکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است. سیسرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتباطات نه تنها جوهره حیات انسانی است بلکه مایملک حیاتی زندگی اوست. جان پیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر می رسد. کارلایل

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی حرف بزن، که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشد و زمانی دوست انتخاب کن، که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشد...! فرانسیسکو کولوآنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه آغاز تصميم هاي بهتر، نقطه پايان تصميم هاي بدتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شما تنها زماني بهتر مي شود که خودتان بهتر شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود. ویل دورانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن. ابوالعلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سخن چون نقره است ، خاموشی چون زر پر بها ست. لقمان حکیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر بربار حافظه بیفزائید حافظه تان قویتر میگردد و هرچه بیشتر بآن اعتماد کنید قابل اعتمادتر میگردد. توماس دوکوئین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامی برزبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بزرگی و عظمت را آرزو میکنی آنرا فراموش کن و دنبال حقیقت برو آنگاه بهر دو خواهی رسید هم حقیقت و هم عظمت.... سنگا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچوقت بیشتر ازآن موقع خو را گول نمیزند که خیال میکند دیگرانرا فریب داده است. لارشفوکو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است. سیسرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتباطات نه تنها جوهره حیات انسانی است بلکه مایملک حیاتی زندگی اوست. جان پیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر می رسد. کارلایل

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران