0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکی نفس جدایی می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خواهان حقیقت است اما زن موجودی سحطی نگر می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلف دارند بلکه ایمان اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را به دیگران محول نکردن از نشانه های والا بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ باد مارا هر حقیقتی که با آن خنده ای نکرده ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مردم از آنها به صاحبان اخلاق یاد می کنند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است اما فردی که بیرحم است این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار خواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رنج عمیق درونی آدمی از دیگران جدا می شود و والا می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شادکامی دیوانه گشتن به از ناکامی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکی نفس جدایی می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خواهان حقیقت است اما زن موجودی سحطی نگر می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلف دارند بلکه ایمان اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را به دیگران محول نکردن از نشانه های والا بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ باد مارا هر حقیقتی که با آن خنده ای نکرده ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مردم از آنها به صاحبان اخلاق یاد می کنند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است اما فردی که بیرحم است این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار خواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رنج عمیق درونی آدمی از دیگران جدا می شود و والا می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شادکامی دیوانه گشتن به از ناکامی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران