0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توان از همساز با طبیعت بودن یک اصل اخلاقی برای خود ساخت. زیرا طبیعت بی رحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت زندگی کند باید بی رحم باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیر نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مانند دریا است که چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن استبداد بر دیگران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری اصل بنیادی جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد به سمت معرفت برود از خدا فاصله می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت به فرد پایین تر از خود نفرت نداریم بلکه نسبت به فرد برابر با خود یا بهتر از خود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توان از همساز با طبیعت بودن یک اصل اخلاقی برای خود ساخت. زیرا طبیعت بی رحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت زندگی کند باید بی رحم باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیر نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مانند دریا است که چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن استبداد بر دیگران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری اصل بنیادی جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد به سمت معرفت برود از خدا فاصله می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت به فرد پایین تر از خود نفرت نداریم بلکه نسبت به فرد برابر با خود یا بهتر از خود.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران