0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خواهان حقیقت است اما زن موجودی سحطی نگر می باشد. فردریش نیچه پاکی نفس جدایی می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است. فردریش نیچه دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را به دیگران محول نکردن از نشانه های والا بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دانشمند حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست.سرآغاز هم نیست. او فردی بی خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است اما فردی که بیرحم است این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار خواهد رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رنج عمیق درونی آدمی از دیگران جدا می شود و والا می شود. فردریش نیچه انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیگران بودن آلودگی می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاستمدار انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می‌كند: ابزار و دشمن. یعنی فقط یك طبقه را می‌شناسند و آن هم دشمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ خود بهترین دلیل آسمانی انسان بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میتوانی ، زیرا میخواهی !

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خواهان حقیقت است اما زن موجودی سحطی نگر می باشد. فردریش نیچه پاکی نفس جدایی می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است. فردریش نیچه دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را به دیگران محول نکردن از نشانه های والا بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دانشمند حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست.سرآغاز هم نیست. او فردی بی خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است اما فردی که بیرحم است این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار خواهد رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رنج عمیق درونی آدمی از دیگران جدا می شود و والا می شود. فردریش نیچه انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیگران بودن آلودگی می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاستمدار انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می‌كند: ابزار و دشمن. یعنی فقط یك طبقه را می‌شناسند و آن هم دشمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ خود بهترین دلیل آسمانی انسان بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میتوانی ، زیرا میخواهی !

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران