0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ام می گوید :«من چنین کرده ام ».غرورم سرسختانه می گوید:«امکان ندارد چنین کاری کرده باشم».سرانجام حافظه ام کوتاه می آید.(نیچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمم به عمل شدید،باید درهای تردیدآنرا را کاملا مسدود سازید. "نیچه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم . نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترين سخن تربيتي كه شنيده ام: « در عشق حقيقي، روح، جسم را در آغوش مي كشد. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران بايد ابتدا ايمان به خويشتن را فرا گيرند.” نيچه”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي به خاطر نياز به مراقبت و كمك ديگران با آنها ارتباط برقرار مي كند "نيچه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست ، چون بیخ و بُن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند . والایی در ایمان به هدف و آرمان است ... " نیچه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردریش  نیچه :آیا می کوشی که ده بار یا صد بار دو چندان شوی ؟ نکند بهر خود مریدان بسیار می جویی ؟ - پس می باید ظرفهای تهی ( هیچ ) را بجویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین. فردریش نیچه کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توان از همساز با طبیعت بودن یک اصل اخلاقی برای خود ساخت. زیرا طبیعت بی رحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت زندگی کند باید بی رحم باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیر نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مانند دریا است که چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن استبداد بر دیگران است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ام می گوید :«من چنین کرده ام ».غرورم سرسختانه می گوید:«امکان ندارد چنین کاری کرده باشم».سرانجام حافظه ام کوتاه می آید.(نیچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمم به عمل شدید،باید درهای تردیدآنرا را کاملا مسدود سازید. "نیچه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم . نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترين سخن تربيتي كه شنيده ام: « در عشق حقيقي، روح، جسم را در آغوش مي كشد. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران بايد ابتدا ايمان به خويشتن را فرا گيرند.” نيچه”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي به خاطر نياز به مراقبت و كمك ديگران با آنها ارتباط برقرار مي كند "نيچه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست ، چون بیخ و بُن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند . والایی در ایمان به هدف و آرمان است ... " نیچه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردریش  نیچه :آیا می کوشی که ده بار یا صد بار دو چندان شوی ؟ نکند بهر خود مریدان بسیار می جویی ؟ - پس می باید ظرفهای تهی ( هیچ ) را بجویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین. فردریش نیچه کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توان از همساز با طبیعت بودن یک اصل اخلاقی برای خود ساخت. زیرا طبیعت بی رحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت زندگی کند باید بی رحم باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیر نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مانند دریا است که چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن استبداد بر دیگران است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران