0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده یک احساس نیست بلکه شامل احساس های متعدد است و نمی توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال اراده یک شور است و کسی که اراده می کند به اشتباه اراده را با عمل یکی در نظر می گیرد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد دنبال شادى ها گشت.غمها خودشان ما را پيدا مى كنند.(نيچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد واقعي به دنبال دو چيز است : خطر و بازي. براي همين است كه زن را مي خواهد چون خطرناكترين بازي است. (نيچه – دانشمند، فيلسوف و منتقد آلماني)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي كه مارانكشد توانايي آن راداردكه مارا نيرومندتر كند.(نيچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اينطورشد"رابه"اينطور خواستم"تغييردهيد(نيچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از خود اطاعت نكند ناچار بايد از ديگران دستور بگيرد(نيچه).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن مشكل است اما امتياز مردن در اين است كه ديگر مجبور نيستي بميري.(نيچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخودرا به اندازه ي كافي بلند كنيم به قله اي ميرسيم كه از آنجا حتي تراژدي ديگرمثل تراژدي به نظر نميرسد.نيچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بت ها شکستنی بودند و باورها ماندگار. چه ساده دل بود ابراهیم(نیچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم حیوانات در مورد انسان بگویند  انسان حیوانی است که عقل سلیم حیوانیتش را گم کرده است  فردریچ نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیچه:ناراحتی من از این نیست که تو به من دروغ گفتی:ناراحتی من از این است که دیگر نمی توانم حرفهایت را باور کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک جامعه بیمار ،سالم ها بیمار محسوب می شوند . ( فردریش نیچه )

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده یک احساس نیست بلکه شامل احساس های متعدد است و نمی توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال اراده یک شور است و کسی که اراده می کند به اشتباه اراده را با عمل یکی در نظر می گیرد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد دنبال شادى ها گشت.غمها خودشان ما را پيدا مى كنند.(نيچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد واقعي به دنبال دو چيز است : خطر و بازي. براي همين است كه زن را مي خواهد چون خطرناكترين بازي است. (نيچه – دانشمند، فيلسوف و منتقد آلماني)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي كه مارانكشد توانايي آن راداردكه مارا نيرومندتر كند.(نيچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اينطورشد"رابه"اينطور خواستم"تغييردهيد(نيچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از خود اطاعت نكند ناچار بايد از ديگران دستور بگيرد(نيچه).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن مشكل است اما امتياز مردن در اين است كه ديگر مجبور نيستي بميري.(نيچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخودرا به اندازه ي كافي بلند كنيم به قله اي ميرسيم كه از آنجا حتي تراژدي ديگرمثل تراژدي به نظر نميرسد.نيچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بت ها شکستنی بودند و باورها ماندگار. چه ساده دل بود ابراهیم(نیچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم حیوانات در مورد انسان بگویند  انسان حیوانی است که عقل سلیم حیوانیتش را گم کرده است  فردریچ نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیچه:ناراحتی من از این نیست که تو به من دروغ گفتی:ناراحتی من از این است که دیگر نمی توانم حرفهایت را باور کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک جامعه بیمار ،سالم ها بیمار محسوب می شوند . ( فردریش نیچه )

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران