0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمصم به عمل شدید ، باید در های تردید را کاملا" مسدود سازید. . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیر و نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پنداریست ! اما چه کسی است که این پندار را بیاشامد و نمیرد؟ . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه ناگزیر و حتمی الوقوع است مرا خشمناک نمی کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکی نفس جدایی می آورد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مانند آب دریا است چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی ابر انسان تنها در صورتی واقعی است که در زمان فراشد و در ساختن آینده یی بر پایه گذشته عملی شود . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستی باش. نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بدون بهار قلب عاشق شکست خورده است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بدان خدایی ایمان دارم که رقص بداند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد.بشر را از این نظر میتوان دوست داشت که یک مرحله تحول و یک دوره گذرانیست . نیچه 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمصم به عمل شدید ، باید در های تردید را کاملا" مسدود سازید. . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیر و نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا پنداریست ! اما چه کسی است که این پندار را بیاشامد و نمیرد؟ . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه ناگزیر و حتمی الوقوع است مرا خشمناک نمی کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکی نفس جدایی می آورد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت مانند آب دریا است چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی ابر انسان تنها در صورتی واقعی است که در زمان فراشد و در ساختن آینده یی بر پایه گذشته عملی شود . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستی باش. نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بدون بهار قلب عاشق شکست خورده است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بدان خدایی ایمان دارم که رقص بداند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد.بشر را از این نظر میتوان دوست داشت که یک مرحله تحول و یک دوره گذرانیست . نیچه 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران