0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان هیولای انرژیست که آغاز و پایان ندارد وتنها خود را دگرگون می سازد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون به شما می گویم که مرا گم کنید وخود را بیابید.وتنها آن گاه که همگان مرا انکار کردید، نزد شما باز خواهم آمد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اندکی دیوانگی در عشق هست اما همیشه اندکی منطق هم در دیوانگی هست . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان فقط همین جهان ظاهر است و دنیای حقیقی، دروغی بیش نیست . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون نشانه های بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی ؛ ای کاش جنون شان را حقیقت نام بود یا وفاداری یا عدالت . اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن است و آسودگی نکبت بار . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که بر فراز بلندترین کوه رفته باشد ؛ خنده می زند بر همهء نمایش های غمناک و جدی بودن های غمناک . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات مصیبت و عذاب کشیده ، بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او می تواند بخندد . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزه ای پدید آمد و باوری در کنارش : همه چیز پوچ است ؛ همه چیز یکسان ؛ همه چیز رو به پایان ! . فردریش نیچه 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان هیولای انرژیست که آغاز و پایان ندارد وتنها خود را دگرگون می سازد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون به شما می گویم که مرا گم کنید وخود را بیابید.وتنها آن گاه که همگان مرا انکار کردید، نزد شما باز خواهم آمد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اندکی دیوانگی در عشق هست اما همیشه اندکی منطق هم در دیوانگی هست . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان فقط همین جهان ظاهر است و دنیای حقیقی، دروغی بیش نیست . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون نشانه های بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی ؛ ای کاش جنون شان را حقیقت نام بود یا وفاداری یا عدالت . اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن است و آسودگی نکبت بار . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که بر فراز بلندترین کوه رفته باشد ؛ خنده می زند بر همهء نمایش های غمناک و جدی بودن های غمناک . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات مصیبت و عذاب کشیده ، بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او می تواند بخندد . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزه ای پدید آمد و باوری در کنارش : همه چیز پوچ است ؛ همه چیز یکسان ؛ همه چیز رو به پایان ! . فردریش نیچه 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران