0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت هست ،ای کاش دوستی نیز باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیگران بودن آلودگی می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياستمدار انسان‌ها را به دو دسته تقسيم مي‌كند: ابزار و دشمن. يعني فقط يك طبقه را مي‌شناسند و آن هم دشمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان خود را دوست بدارید ، زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت هست ،ای کاش دوستی نیز باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیگران بودن آلودگی می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياستمدار انسان‌ها را به دو دسته تقسيم مي‌كند: ابزار و دشمن. يعني فقط يك طبقه را مي‌شناسند و آن هم دشمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان خود را دوست بدارید ، زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران