0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه هستی ، باش . نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون راه رفتن آموختم به دویدن پرداختم. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمم به عمل شدید ، باید درهای تردید را کاملا مسدود کنید. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید والاترین آرمانهایش را دنبال کرده و هرلحظه به آنها عمل کند، چرا که آنچه شخص اینک انجام می دهد بازگشتی مکرر در سراسر ابدیت خواهد داشت. فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن جا که جهان حقیقی وجود ندارد, به ضرورت هر باور و هر فرضی بر درستی نادرست است. فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دانش ما این همه به بی طرف بودن خود می نازد، از آن روست که جز کنجکاوی ناسالمِ ناتوانان چیز دیگری ندارد . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر کوچکی نیست. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کدامین ستاره بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم.؟ . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است؛ زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاویل اندیشه ها و آرمان ها . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا میکند که بیایم برای آن ، هدفی تعریف کنیم .و اگر بدانیم هدفی در کار نیست، به پوچی هم نخواهیم رسید . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برتر از ابرانسان بسیار دور است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه پریدن نمیداند نباید بر پرتگاه آشیانه بسازد. نیچه 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه هستی ، باش . نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون راه رفتن آموختم به دویدن پرداختم. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمم به عمل شدید ، باید درهای تردید را کاملا مسدود کنید. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید والاترین آرمانهایش را دنبال کرده و هرلحظه به آنها عمل کند، چرا که آنچه شخص اینک انجام می دهد بازگشتی مکرر در سراسر ابدیت خواهد داشت. فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن جا که جهان حقیقی وجود ندارد, به ضرورت هر باور و هر فرضی بر درستی نادرست است. فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دانش ما این همه به بی طرف بودن خود می نازد، از آن روست که جز کنجکاوی ناسالمِ ناتوانان چیز دیگری ندارد . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر کوچکی نیست. نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کدامین ستاره بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم.؟ . فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است؛ زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاویل اندیشه ها و آرمان ها . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا میکند که بیایم برای آن ، هدفی تعریف کنیم .و اگر بدانیم هدفی در کار نیست، به پوچی هم نخواهیم رسید . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان برتر از ابرانسان بسیار دور است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه پریدن نمیداند نباید بر پرتگاه آشیانه بسازد. نیچه 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران