0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب بر دنیای تمدن فرمانروایی می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگرم نبودن با زنده نبودن یكی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم روزنامه نگار مانند تیشه ای است كه نمی شود آن را شكست؛ این تیشه بدین جهت ساخته شده كه دنیای قدیم را ویران كند و دنیای تازه ای به وجود آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه از حیث استعداد و طبیعت، مافوق دیگران هستند، غالبأ به خطا و گناه نزدیكترند، زیرا هیچ دلیلی ندارد كه استعداد، اشخاص را مافوق یكدیگر قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دشمن تو و باورهای تو هستم، اما آماده ام در راه آزادی باورهایت، جان خود را فدا كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زمان احساس می كنم كه درد و رنج و بیماری می خواهد مرا  آزار دهد، به كار پناه می برم. كار، بهترین درمان دردهای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختانه همنوعان ما به گونه ای ساخته شده اند كه افرادی كه در راههای صاف و هموار راه می روند، پیوسته در مسیر آنهایی كه می كوشند راه جدیدی را باز كنند، سنگ می اندازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه در یك شب نمایش می آموزیم، از عهده یك كتاب بزرگ بیرون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنكه بتوان خوب نوشت باید در یك كشور آزاد زندگی كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر كتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، پارچه ی گلدوزی شده ای است كه طبیعت، آن را آراسته و تخیل، نقش و نگار آن را ترسیم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نقاشی رنگ و روغنی است كه طبیعت، آن را تدارك می‌بیند و ذهن، به آن شاخ و برگ می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین چیز در زندگی ، عشق زن پاک‌دل به شوهرش می‌باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از مرگ می ترسد، از زندگی هم می ترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر اندوزانی كه برای مال دنیا كیسه دوخته اند، بدانند كه لباس آخرت جیب ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب بر دنیای تمدن فرمانروایی می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگرم نبودن با زنده نبودن یكی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم روزنامه نگار مانند تیشه ای است كه نمی شود آن را شكست؛ این تیشه بدین جهت ساخته شده كه دنیای قدیم را ویران كند و دنیای تازه ای به وجود آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه از حیث استعداد و طبیعت، مافوق دیگران هستند، غالبأ به خطا و گناه نزدیكترند، زیرا هیچ دلیلی ندارد كه استعداد، اشخاص را مافوق یكدیگر قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دشمن تو و باورهای تو هستم، اما آماده ام در راه آزادی باورهایت، جان خود را فدا كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زمان احساس می كنم كه درد و رنج و بیماری می خواهد مرا  آزار دهد، به كار پناه می برم. كار، بهترین درمان دردهای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختانه همنوعان ما به گونه ای ساخته شده اند كه افرادی كه در راههای صاف و هموار راه می روند، پیوسته در مسیر آنهایی كه می كوشند راه جدیدی را باز كنند، سنگ می اندازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه در یك شب نمایش می آموزیم، از عهده یك كتاب بزرگ بیرون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنكه بتوان خوب نوشت باید در یك كشور آزاد زندگی كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر كتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، پارچه ی گلدوزی شده ای است كه طبیعت، آن را آراسته و تخیل، نقش و نگار آن را ترسیم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نقاشی رنگ و روغنی است كه طبیعت، آن را تدارك می‌بیند و ذهن، به آن شاخ و برگ می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین چیز در زندگی ، عشق زن پاک‌دل به شوهرش می‌باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از مرگ می ترسد، از زندگی هم می ترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر اندوزانی كه برای مال دنیا كیسه دوخته اند، بدانند كه لباس آخرت جیب ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود