0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب بر دنیای تمدن فرمانروایی می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگرم نبودن با زنده نبودن یكی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم روزنامه نگار مانند تیشه ای است كه نمی شود آن را شكست؛ این تیشه بدین جهت ساخته شده كه دنیای قدیم را ویران كند و دنیای تازه ای به وجود آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه از حیث استعداد و طبیعت، مافوق دیگران هستند، غالبأ به خطا و گناه نزدیكترند، زیرا هیچ دلیلی ندارد كه استعداد، اشخاص را مافوق یكدیگر قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دشمن تو و باورهای تو هستم، اما آماده ام در راه آزادی باورهایت، جان خود را فدا كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زمان احساس می كنم كه درد و رنج و بیماری می خواهد مرا  آزار دهد، به كار پناه می برم. كار، بهترین درمان دردهای من است.

تعداد پیامک

:

ن��ع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختانه همنوعان ما به گونه ای ساخته شده اند كه افرادی كه در راههای صاف و هموار راه می روند، پیوسته در مسیر آنهایی كه می كوشند راه جدیدی را باز كنند، سنگ می اندازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه در یك شب نمایش می آموزیم، از عهده یك كتاب بزرگ بیرون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنكه بتوان خوب نوشت باید در یك كشور آزاد زندگی كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر كتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، پارچه ی گلدوزی شده ای است كه طبیعت، آن را آراسته و تخیل، نقش و نگار آن را ترسیم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نقاشی رنگ و روغنی است كه طبیعت، آن را تدارك می‌بیند و ذهن، به آن شاخ و برگ می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین چیز در زندگی ، عشق زن پاک‌دل به شوهرش می‌باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از مرگ می ترسد، از زندگی هم می ترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر اندوزانی كه برای مال دنیا كیسه دوخته اند، بدانند كه لباس آخرت جیب ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب بر دنیای تمدن فرمانروایی می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگرم نبودن با زنده نبودن یكی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم روزنامه نگار مانند تیشه ای است كه نمی شود آن را شكست؛ این تیشه بدین جهت ساخته شده كه دنیای قدیم را ویران كند و دنیای تازه ای به وجود آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه از حیث استعداد و طبیعت، مافوق دیگران هستند، غالبأ به خطا و گناه نزدیكترند، زیرا هیچ دلیلی ندارد كه استعداد، اشخاص را مافوق یكدیگر قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دشمن تو و باورهای تو هستم، اما آماده ام در راه آزادی باورهایت، جان خود را فدا كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زمان احساس می كنم كه درد و رنج و بیماری می خواهد مرا  آزار دهد، به كار پناه می برم. كار، بهترین درمان دردهای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختانه همنوعان ما به گونه ای ساخته شده اند كه افرادی كه در راههای صاف و هموار راه می روند، پیوسته در مسیر آنهایی كه می كوشند راه جدیدی را باز كنند، سنگ می اندازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه در یك شب نمایش می آموزیم، از عهده یك كتاب بزرگ بیرون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنكه بتوان خوب نوشت باید در یك كشور آزاد زندگی كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر كتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، پارچه ی گلدوزی شده ای است كه طبیعت، آن را آراسته و تخیل، نقش و نگار آن را ترسیم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نقاشی رنگ و روغنی است كه طبیعت، آن را تدارك می‌بیند و ذهن، به آن شاخ و برگ می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین چیز در زندگی ، عشق زن پاک‌دل به شوهرش می‌باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از مرگ می ترسد، از زندگی هم می ترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر اندوزانی كه برای مال دنیا كیسه دوخته اند، بدانند كه لباس آخرت جیب ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران