0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك حالت خوش آیندی نیست، ولی ادعای یقین خنده دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا هیچ كس نمی داند كه در پشت پرده ظاهری حوادث چه می گذرد. امروز به خوبی بر من ثابت شده كه درباره هیچ چیز نباید از روی اسناد و ظواهر قضاوت كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می كنم كه اگر هر كس تنها یك ربع ساعت به فكر زندگی خویش باشد و بیاندیشد كه آن را اصلاح كند، هر ماه زندگی او از ماه پیش بهتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت بدی كردن در هر روز صدها بار به دست می آید و فرصت خوبی كردن در هر سال، یكبار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه برسد به دوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت را دوست بدار، ولی اشتباه را عفو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند كودكی است كه اگر می خواهید به خواب نرود، پیوسته باید او را سرگرم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می كنم كه اگر كسی یك ربع ساعت تنها به فكر زندگی خود باشد و بیندیشد كه آن را اصلاح كند، هر ماه از زندگی او بهتر از ماه قبل خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ خدمتی صادقانه تر از خدمت عاشق به معشوق نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار كه دوستی كم كم به اوج خود برسد. اگر این رسیدن برق آسا باشد، ناگهان از نفس می افتد و متوقف می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید در زندگی دارای هدف عالی بوده و افق بالاتری را بنگریم زیرا بدون هدف زیستن ثمره ای جز خستگی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفت، دشمن اسم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باید باغ خود را پرورش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه افراد ازدواج كرده بیشتر شوند، جنایتها كمتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست؛ هم تلخی و شوری دارد و هم تندی و ترشی و شیرینی و بیمزگی.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك حالت خوش آیندی نیست، ولی ادعای یقین خنده دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا هیچ كس نمی داند كه در پشت پرده ظاهری حوادث چه می گذرد. امروز به خوبی بر من ثابت شده كه درباره هیچ چیز نباید از روی اسناد و ظواهر قضاوت كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می كنم كه اگر هر كس تنها یك ربع ساعت به فكر زندگی خویش باشد و بیاندیشد كه آن را اصلاح كند، هر ماه زندگی او از ماه پیش بهتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت بدی كردن در هر روز صدها بار به دست می آید و فرصت خوبی كردن در هر سال، یكبار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه برسد به دوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت را دوست بدار، ولی اشتباه را عفو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند كودكی است كه اگر می خواهید به خواب نرود، پیوسته باید او را سرگرم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می كنم كه اگر كسی یك ربع ساعت تنها به فكر زندگی خود باشد و بیندیشد كه آن را اصلاح كند، هر ماه از زندگی او بهتر از ماه قبل خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ خدمتی صادقانه تر از خدمت عاشق به معشوق نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار كه دوستی كم كم به اوج خود برسد. اگر این رسیدن برق آسا باشد، ناگهان از نفس می افتد و متوقف می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید در زندگی دارای هدف عالی بوده و افق بالاتری را بنگریم زیرا بدون هدف زیستن ثمره ای جز خستگی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفت، دشمن اسم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باید باغ خود را پرورش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه افراد ازدواج كرده بیشتر شوند، جنایتها كمتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست؛ هم تلخی و شوری دارد و هم تندی و ترشی و شیرینی و بیمزگی.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران