0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانم! زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد، اما زیبایی اخلاق و فهم شما، روح را نوازش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا امید و خواب را برای جبران غم های زندگی به ما ارزانی داشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی در دنیا وجود ندارد. زندگی ما عبارت است از محاكمه یا تنبیه كردن، پاداش گرفتن و یا انجام اعمال احتیاطی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی كالایی است كه طبیعت به قیمت بسیار گران، آن را به ما می فروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت مثل هر فضیلتی از دو چیز به وجود می آید، صرفه جویی و كوشش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت وكامیابی در زندگانی تابع رویدادها نیست، بلكه از خود ما سرچشمه می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب بر دنیای تمدن فرمانروایی می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگرم نبودن با زنده نبودن یكی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم روزنامه نگار مانند تیشه ای است كه نمی شود آن را شكست؛ این تیشه بدین جهت ساخته شده كه دنیای قدیم را ویران كند و دنیای تازه ای به وجود آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از مرگ می ترسد، از زندگی هم می ترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر اندوزانی كه برای مال دنیا كیسه دوخته اند، بدانند كه لباس آخرت جیب ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی یك جامعه دارای فضیلت اخلاقی است كه قانون، همه افراد جامعه را با یك چوب براند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكومت كشوری كه در آن گدایی به صورت حرفه در آید، بد و فاسد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جامعه ای كه كارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بیكارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابی كار یك مملكت از دو چیز است: نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سر كارهای مملكت

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانم! زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد، اما زیبایی اخلاق و فهم شما، روح را نوازش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا امید و خواب را برای جبران غم های زندگی به ما ارزانی داشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی در دنیا وجود ندارد. زندگی ما عبارت است از محاكمه یا تنبیه كردن، پاداش گرفتن و یا انجام اعمال احتیاطی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی كالایی است كه طبیعت به قیمت بسیار گران، آن را به ما می فروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت مثل هر فضیلتی از دو چیز به وجود می آید، صرفه جویی و كوشش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت وكامیابی در زندگانی تابع رویدادها نیست، بلكه از خود ما سرچشمه می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب بر دنیای تمدن فرمانروایی می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگرم نبودن با زنده نبودن یكی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم روزنامه نگار مانند تیشه ای است كه نمی شود آن را شكست؛ این تیشه بدین جهت ساخته شده كه دنیای قدیم را ویران كند و دنیای تازه ای به وجود آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از مرگ می ترسد، از زندگی هم می ترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر اندوزانی كه برای مال دنیا كیسه دوخته اند، بدانند كه لباس آخرت جیب ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی یك جامعه دارای فضیلت اخلاقی است كه قانون، همه افراد جامعه را با یك چوب براند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكومت كشوری كه در آن گدایی به صورت حرفه در آید، بد و فاسد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جامعه ای كه كارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بیكارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابی كار یك مملكت از دو چیز است: نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سر كارهای مملكت

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران