0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در همان لحظه که تصمیم میگیرد آزاد باشد آزاد است . والتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالهای هر کس بیش از جواب هایش اورا می شناساند. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از مرگ می ترسد، از زندگی هم می ترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر اندوزانی که برای مال دنیا کیسه دوخته اند، بدانند که لباس آخرت جیب ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی یک جامعه دارای فضیلت اخلاقی است که قانون، همه افراد جامعه را با یک چوب براند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت کشوری که در آن گدایی به صورت حرفه در آید، بد و فاسد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جامعه ای که کارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بیکارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابی کار یک مملکت از دو چیز است : نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سر کارهای مملکت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد. عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد. اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نیرومند ترین سپاه است، زیرا در یک لحظه بر قلب و مغز و جسم حمله می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ابزاری است که تمام دردسرهای کوچک را به یک دردسر بزرگ تبدیل می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس دو بار می میرد : یکبار آنگاه که عشق از دلش می رود و بار دیگر آنگاه که زندگی را بدرود می گوید. اما مرگ زندگی در برابر مرگ عشق ناچیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما در یک مذهب مشترکیم و آن، ثروت است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در همان لحظه که تصمیم میگیرد آزاد باشد آزاد است . والتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالهای هر کس بیش از جواب هایش اورا می شناساند. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از مرگ می ترسد، از زندگی هم می ترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر اندوزانی که برای مال دنیا کیسه دوخته اند، بدانند که لباس آخرت جیب ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی یک جامعه دارای فضیلت اخلاقی است که قانون، همه افراد جامعه را با یک چوب براند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت کشوری که در آن گدایی به صورت حرفه در آید، بد و فاسد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جامعه ای که کارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بیکارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابی کار یک مملکت از دو چیز است : نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سر کارهای مملکت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد. عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد. اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نیرومند ترین سپاه است، زیرا در یک لحظه بر قلب و مغز و جسم حمله می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ابزاری است که تمام دردسرهای کوچک را به یک دردسر بزرگ تبدیل می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس دو بار می میرد : یکبار آنگاه که عشق از دلش می رود و بار دیگر آنگاه که زندگی را بدرود می گوید. اما مرگ زندگی در برابر مرگ عشق ناچیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما در یک مذهب مشترکیم و آن، ثروت است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران